Rijks Universiteit Groningen


Voedselkwaliteit Noordzeebodem


Datum en tijd maandag 15 maart 1999, 16.00 uur
Promovenda B.D. Dauwe

Proefschrift Organic matter quality in North Sea sediments
Promotores prof.dr. C.H.R. Heip
prof.dr. W.J. Wolff

Faculteit wiskunde en natuurwetenschappen

Plaats Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Mevrouw Dauwe (Emsdetten, Duitsland, 1966) studeerde biologie aan de RUG. Zij verrichtte haar onderzoek bij het Centrum voor Estuariene en Mariene Oecologie van het Nederlands Instituut vor Oecologisch Onderzoek (NIOO) in Yerseke. Het onderzoek maakt deel uit van het NWO-project 'Verstoring van Aardsystemen', onderzoek naar de geologische, chemische en biologische processen die de afzetting van organisch materiaal op de zeebodem beinvloeden in het oostelijk deel van de Noordzee langs een noord-zuid gradient. NWO financierde het onderzoek. Dauwe is tegenwoordig werkzaam bij de Zeeuwse Milieufederatie-Bond Beter Leefmilieu, coordinator van milieuorganisaties rond de Westerschelde.

In de bodem van kustgebieden van de Noordzee komen talloze organismen voor die leven van het organisch materiaal dat daar neerslaat. Birgit Dauwe onderzocht de relatie tussen die twee. De onderzoekster hanteert verschillende geochemische en biologische benaderingen. De organismen die sediment eten graven zich in in de bodem. Dauwe probeert onder meer om een verband te leggen tussen de bodemkwaliteit en het vermogen van deze organismen om het sediment te mengen. Ze stelde vast dat de verticale verdeling van diertjes in de zeebodem overeenkomt met voedselconcentraties. In het proefschrift speelt vooral de vraag hoe de kwaliteit van dit voedsel het best kan worden gemeten. De afbreekbaarheid (verteerbaarheid) is daarbij een belangrijk begrip. Om die te bepalen gebruikt Dauwe een methode waarin eiwit uit het bodemmateriaal wordt afgebroken met behulp van het enzym protease. De plaatsen waar Dauwe monsters nam liggen langs een transportroute van organisch materiaal in de oostelijke Noordzee. In noordelijke richting neemt zowel de totale hoeveelheid als de verteerbare hoeveelheid toe. De samenstelling verandert echter. De kwaliteit (in de zin van afbreekbaarheid) neemt af.

Nadere informatie: Dienst Interne en Externe Betrekkingen, tel. (050)363 54 46

Deel: ' Promotie Voedselkwaliteit Noordzeebodem '
Lees ook