Wageningen Universiteit

di 30-11-99 BETERE AFSTEMMING MACHINES BEZORGT AARDAPPELS MINDER BLAUWE PLEKKEN
tijd 16:00 uur
adres Aula, Gen. Foulkesweg 1, Wageningen
onderwerp Promotie ir. G.J. Molema, Zeist
titel Mechanical force and subcutaneous tissue discolouration in potato
promotor(en): prof.dr.ir. P.C. Struik (gewasfysiologie) (co)promotor(en): dr.ir. H. Breteler (IMAG)
informatie stafafdeling communicatie, Heleen Kamminga, tel. 0317-482846

Voor aardappels op het bord van de consument belanden, doorlopen zij een lang traject. Tijdens het oogsten, bewaren, transporteren en verpakken heeft een aardappel heel wat te lijden. Een individuele aardappel legt ongeveer driehonderdvijftig meter af in de transportketen, valt tweeenzeventig keer, raast over een transportband en botst zo'n driehonderd keer. Hierdoor krijgt de aardappel blauwe plekken. Kalium-bemesting, temperatuur, bewaartijd en de vorm van aardappels blijken van invloed te zijn op de vorming van blauwe plekken. Onderzoeker Geert-Jan Molema constateert dat boeren en verwerkingsbedrijven goed uitgerust zijn met machines. Maar de machines zijn niet goed op elkaar afgestemd: de valhoogte van aardappels is te hoog, de snelheid van de transportband te hoog en het traject te lang. Optimaal gebruik van sorteer- en verpakmachines kan het aantal blauwe plekken verminderen.

Deel: ' Promotie voorkomen van blauwe plekken op aardappels '
Lees ook