Universiteit van AmsterdamHet voorkomen van bloedingen bij maagzweren

vrijdag 7 februari 10.00 uur

Promotie Geneeskunde
Van Leerdam beschrijft verschillende aspecten van bloedingen uit een zweer in de maag of twaalfvingerige darm. De incidentie van dergelijke bloedingen is de laatste 6,5 jaar gelijk gebleven, maar door de vergrijzing zal dit percentage vermoedelijk stijgen. De helft van de patiënten met een ulcusbloeding gebruikt een NSAID (ontstekingsremmer) of aspirine; dit geldt ook voor de groep die reeds een eerdere bloeding had doorgemaakt. Slechts twaalf procent slikte hierbij een maagzuurremmer. Nieuwe bloedingen kunnen volgens Van Leerdam dan ook voorkomen worden door het gebruik van aspirine of ontstekingsremmers door risicogroepen te verminderen. Daarnaast is agressievere behandeling nodig van zweren waarbij een bloeding dreigt, met endoscopische therapie en hoge doseringen intraveneuze maagzuurremmers. Mw. M.E. van Leerdam: The continuing story of peptic ulcer bleeding. Promotor is prof. dr. G.N.J. Tytgat.

Nadere inlichtingen kunt u krijgen via UvA Persvoorlichting, telefoon: 020-525 2695 of e-mail: persvoorlichting@bdu.uva.nl. Voor vragen over plechtigheden Geneeskunde kunt u contact opnemen met AMC voorlichting, telefoon: 020-566 2929.

Deel: ' Promotie Voorkomen van bloedingen bij maagzweren '
Lees ook