Rijksuniversiteit Groningen

Voorspellen van de prognose bij eierstokkanker

Patiënten met eierstokkanker in een vergevorderd stadium zijn moeilijk te behandelen, omdat de tumoren vaak ongevoelig zijn voor chemotherapie of dat zijn geworden door de behandeling. Om hiervoor een oplossing te vinden, moet eerst bekend zijn welke cellulaire mechanismen een rol spelen bij de medicijnresistentie. Henriëtte Arts onderzocht daarom hoe tumorcellen op chemotherapeutica regeren en of die reactie te voorspellen is. Zeker is dat medicijnresistentie door een veelheid aan factoren veroorzaakt kan worden. Een van de mogelijke oorzaken is de aanwezigheid van eiwitten die de chemotherapeutica snel de cel weer uit kunnen pompen of onschadelijk kunnen maken. Arts bestudeerde de invloed van vier van dergelijke eiwitten op de prognose van patiënten met eierstokkanker. Het blijkt dat er geen relatie is tussen de verhoogde aanwezigheid van de eiwitten en de overleving van patiënten.

Cellen, dus ook tumorcellen, zijn in staat zichzelf te vernietigen op het moment dat het DNA onherstelbaar is beschadigd. De meeste chemotherapeutica maken gebruik van dit mechanisme, apoptose geheten. Maar steeds vaker treedt apoptose niet op, wat een mogelijke oorzaak is van medicijnresistentie. Inmiddels zijn er veel eiwitten geïdentificeerd waarvan bekend is dat ze een rol spelen in het apoptotische proces. Arts bestudeerde de aanwezigheid van deze eiwitten in normale eierstokken en in goedaardige en kwaadaardige eierstokgezwellen. Het blijkt dat deze eiwitten inderdaad voorkomen in eierstoktumoren en zelfs nog in sterkere mate na een chemotherapiebehandeling. De promovendus verwacht dat het gebruik van medicijnen die tegen deze eiwitten gericht zijn, in combinatie met de standaard chemotherapie, in de toekomst zal leiden tot een effectievere behandeling van patiënten met eierstokkanker. /ImK

Henriëtte Arts (Haps, 1965) studeerde geneeskunde in Maastricht. Ze verrichtte haar promotieonderzoek bij de afdelingen Medische Oncologie, Gynaecologie en Pathologie van het Academisch Ziekenhuis Groningen. Haar onderzoek is gefinancierd door het Koningin Wilhelmina Fonds/de Nederlandse Kankerbestrijding.

Datum en tijd

woensdag 27 mei 2002, 16.00 uur

Promovendus

mw. H.J.G. Arts, tel. (050)361 30 00, fax (050)361 18 06, e-mail: h.j.g.arts@og.azg.nl (werk)

Proefschrift

Studies in ovarian cancer of factors related to prognosis, tumor growth and aggressiveness

Promotores

prof.dr. E.G.E. de Vries en prof.dr. A.G.J. van der Zee

Faculteit

medische wetenschappen

Plaats

Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Promotie

Deel: ' Promotie voorspellen van de prognose bij eierstokkanker '
Lees ook