universiteit van amsterdam

het voortbestaan van een populatie: interacties tussen individu en omgeving


promotie theoretische ecologie


woensdag 10 mei 12.00 uur

karen van de wolfshaar richtte zich in haar onderzoek op het effect van interacties tussen individuen en hun omgeving op het voortbestaan van de populatie. organismen groeien en verschillen van elkaar. lichaamsgrootte is een handig kenmerk om individuen van elkaar te onderscheiden en heeft een grote invloed op de individuele ecologie. de interacties van een individu met de omgeving hangen niet alleen af van die omgeving, maar ook van de fysiologie van het individu zelf. van de wolfshaar bestudeerde populaties en levensgemeenschappen met behulp van grootte-gestructureerde modellen. door het gebruik van deze modellen worden aannames op individu-niveau gedaan in plaats van op populatieniveau. door de grootte van een individu te erkennen kunnen voedselafhankelijke groei en grootte-afhankelijke voedselopname een bepalende rol spelen in het model, zoals dat ook in werkelijkheid een grote rol speelt. zo blijkt dat de terugkoppeling tussen een populatie en haar voedselbron - door verschillen in voedselbehoefte van grote en kleine individuen - kan leiden tot het uitsterven van de gehele populatie. een ander voorbeeld is dat een toenemende temperatuur verschillende effecten heeft op individuen van verschillende groottes. zo hebben grote individuen over het algemeen voordeel van global warming, maar kleine individuen niet. ook dit kan leiden tot het uitsterven van de gehele populatie.

mw. k.e. van de wolfshaar: population persistence in the face of size-dependent predation and competition interactions. promotoren zijn prof. dr. a.m. de roos en prof. dr. l. persson.

meer informatie over de items in deze agenda kunt u krijgen bij de afdeling persvoorlichting, tel. 020 - 525 2695, e-mail: persvoorlichting@uva.nl. met vragen over plechtigheden geneeskunde kunt u contact opnemen met amc voorlichting, tel. 020 - 566 2929. onder aan deze agenda vindt u de rubriek hoogleraarsbenoemingen.

n.b. op maandag 1 mei (dag van de arbeid) en vrijdag 5 mei (bevrijdingsdag) is de afdeling persvoorlichting gesloten.


Deel: ' Promotie voortbestaan van een populatie '


Lees ook