Ingezonden persbericht


Voorlichting; vroege ontdekking van kanker.
Promotie mwdrs. J.M. de Nooijer
in de Faculteit der Gezondheidswetenschappen.
Early detection of cancer: the development and evaluation of computer-tailored health education.
Promotor: Prof.dr. H. de Vries; co-promotor: mw.dr. L. Lechner, OUN. Vrijdag 12 oktober, 12.00 uur.

Om mensen te stimuleren zelf een bijdrage te leveren aan de opsporing van kanker is een voorlichtingsinterventie ontwikkeld die aansluit op de kenmerken en behoeften van het individu (advies-op-maat). Dit advies is in een experimenteel onderzoek getest op effectiviteit en waardering. Het bleek dat het advies goed gewaardeerd werd en positieve effecten had op het letten op symptomen van kanker en het zoeken van medische hulp voor een symptoom van kanker. Het advies resulteerde niet in meer angst voor kanker of fatalistische opvattingen over kanker.

Zoekwoorden:

Deel: ' Promotie vroege ontdekking van kanker '
Lees ook