Katholieke Universiteit Nijmegen

Bron: Dienst Communicatie, tel. (024) 361 22 30 Aanmaakdatum: 30 oktober 1999

Dienst Communicatie

Ma 8 nov. 1999, 13.30 uur: promotie dhr. mr. T.P. Spijkerboer

Promotie op het gebied van de Rechtsgeleerdheid


* Titel proefschrift: Gender and Refugee Status
* Promotor: dhr. prof. mr. R. Fernhout
dhr. prof. mr. C.A. Groenendijk

* Handeleditie: Ashgate, Aldershot

* Woonplaats: Amsterdam

Het onderwerp vrouwen en vluchtelingenrecht staat volop in de belangstelling in het publieke debat. Wat opvalt is dat vluchtmotieven van vrouwen vaak worden geïnterpreteerd als betreffende problemen in de persoonlijke sfeer. Zo wordt sexueel geweld, ook als dat heeft plaatsgevonden tijdens een detentie, vaak als een gewone verkrachting aangemerkt, en niet als marteling die tot vluchtelingschap kan leiden. Ook valt op dat bij vrouwen in de eerste plaats gezocht wordt naar vluchtmotieven die te maken hebben met hun echtgenoot (of een ander mannelijk familielid), ten koste van eigen vluchtmotieven. Op basis van een analyse van statistieken over de beslissingspraktijk in Canada en Nederland wordt de gedachte ontkracht dat vrouwen in de asielpraktijk in kwantitatieve zin worden benadeeld. Vrouwen krijgen iets vaker asiel dan mannen. Dit moet echter worden bezien tegen de achtergrond van twee andere gegevens, namelijk dat slechts een derde van de asielzoekers in Westerse landen vrouw is en dat vrouwen meer dan mannen uit landen komen waarvoor de erkenningspercentages hoog zijn.

Deel: ' Promotie vrouwen en vluchtelingenrecht '
Lees ook