Bron: Pers en Voorlichting, tel. (024) 361 22 30

Aanmaakdatum: 4 januari 1999

------------------------------------------------------

Promotie mw. drs. A. Jansma

op het gebied van de Sociale Wetenschappen

dinsdag 12 januari 1999 om 13.30 uur precies

------------------------------------------------------

WAARDOOR KRIJGT IEMAND TREK IN ALCOHOL?

Waardoor krijgt iemand trek in alcohol? Een verklaring ligt wellicht in de reacties op 'alcohol-cues' en 'drinkcontexten'. Alcohol-cues, zoals de geur van alcohol, zijn stimuli die dermate gekoppeld zijn aan drankgebruik dat ze geconditioneerde lichamelijke reacties oproepen. Een drinkcontext is de omgeving waarin iemand vaak drinkt met alle elementen die daarbij horen, zoals een bepaalde stemming of gezelschap.

Uit het proefschrift blijkt onder meer dat door een drinkcontext de trek in alcohol toeneemt. De invloed van een drinkcontext is echter groter bij sociale drinkers dan bij alcoholisten. Mogelijk vormt de 'context-gevoeligheid' een bescherming tegen het ontstaan van een verslaving. Het zou echter ook andersom kunnen werken: naarmate iemand verslaafd raakt aan alcohol, verliest de context meer en meer zijn invloed op de trek in alcohol.

Verder blijken de trek in alcohol en de lichamelijke reacties opgeroepen door de geur van alcohol, afgezien van het effect van de context, ongeveer gelijk bij sociale drinkers en alcoholafhankelijken. Kennelijk zijn dergelijke reacties een normaal, niet-pathologisch verschijnsel bij mensen die regelmatig alcohol drinken. Andere punten die in het proefschrift aan bod komen zijn het verband tussen de reacties op alcohol-cues en drinkcontexten en terugval in de alcoholverslaving, de invloed van opvattingen over alcohol, en de implicaties voor behandeling van alcoholverslaving.

* Plaats: Aula/Congresgebouw, Comeniuslaan 2, Nijmegen

* Titel proefschrift: Alcohol cue reactivity and drinking context

* Promotor: dhr. prof. dr. C.P.F. van der Staak

* Copromotores: dhr. dr. M.H.M. Breteler, dhr. dr. G.M. Schippers

* Woonplaats: Ewijk

------------------------------------------------------

Deel: ' Promotie waardoor krijgt iemand trek in alcohol? '
Lees ook