Universiteit van Utrecht


17 juni 1999

Faculteit Biologie

Nieuwe visuele test toont aparte verwerkingskanalen aan

Hersenen nemen snelle en langzame beweging afzonderlijk waar

De waarneming van langzame en snelle bewegingen wordt in de hersenen gescheiden verwerkt. Promovendus Maarten van der Smagt trekt deze conclusie naar aanleiding van de resultaten van een nieuwe visuele testmethode. De test kan volgens van der Smagt in de toekomst mogelijk worden gebruikt om te bepalen welke delen van de visuele hersenschors zijn beschadigd na een hersenbloeding. Van der Smagt promoveert op 17 juni bij de faculteit Biologie van de Universiteit Utrecht.

Mensen kunnen een zeer groot bereik aan snelheden waarnemen. Een van de manieren om dat te onderzoeken is met behulp van een visuele illusie: het bewegingsnaeffect. ‘Je laat iemand een tijdje naar bijvoorbeeld een waterval kijken. Die persoon ziet dan een neergaande beweging. Kijkt diezelfde persoon vervolgens naar een statisch beeld, bijvoorbeeld een rotspartij naast de waterval, dan lijken deze rotsen omhoog te bewegen. Het bewegingsnaeffect is dus precies tegenovergesteld aan de eerder waargenomen beweging.’ Deze tegenstelling gaat niet op wanneer iemand twee verschillende bewegingen tegelijkertijd waarneemt. Gelijktijdig kijken naar twee bewegingen, bijvoorbeeld een die naar links gaat en een naar beneden, leidt vervolgens bij waarneming van een statisch beeld niet tot twee naeffecten naar rechts en naar boven. Het naeffect dat optreedt is tegenovergesteld aan de som van beide oorspronkelijke bewegingen. De waargenomen illusie gaat dus naar rechtsboven.

In bovengenoemde klassieke test treedt het naeffect alleen op na waarneming van een langzame beweging. Een mogelijk naeffect van een snelle beweging kon met deze test niet worden aangetoond. In zijn onderzoek verving van der Smagt het statische testbeeld (de rotspartij) door een dynamische ruis. ‘Dat is net zoiets als sneeuw op een tv, je ziet allerlei vlugge bewegingen maar niet in een duidelijke richting’. Uit de test die volgde bleek het naeffect lang te duren na waarneming van een snelle beweging, bij een langzame beweging duurde dit naeffect veel korter. Dit heeft volgens de promovendus te maken met het feit dat hoge en lage snelheden door verschillende kanalen worden verwerkt. Een statisch testbeeld laat het naeffect van het ‘langzame kanaal’ zien, een dynamisch testbeeld dat van het ‘snelle kanaal’.

Aan de hand van zijn bevindingen maakte van der Smagt een nieuw testbeeld dat zowel statische als dynamische eigenschappen heeft. Proefpersonen keken vervolgens naar een transparante beweging, bestaand uit een langzame en een snelle component. Dit leidde vervolgens bij het kijken naar het nieuwe testbeeld tot een naeffect waar beide afzonderlijke bewegingen in tegenovergestelde richting werden waargenomen. En dus niet als de som der delen zoals in de klassieke test. ‘Deze nieuwe testmethode bevestigt niet allen het bestaan van de afzonderlijke kanalen maar laat ook zien dat deze kanalen onafhankelijk van elkaar werken. Dit kan verklaren waarom een patiënt, die door hersenletsel het bewegingscentrum van de visuele hersenschors mist, wel of alleen langzame of alleen snelle bewegingen kan waarnemen’.

Donderdag 17 juni om 10.30 uur, Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Promotie:’Integration and segregation mechanisms in human motion vision’

Drs. M.J. van der Smagt, faculteit Biologie, Universiteit Utrecht

Voorlichter Johan Vlasblom (030) 253 4073/253 3550

Communicatie Service Centrum, Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht, Telefoon (030) 2533550 of 2532572 Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Promotie Waarneming snelle en langzame beweging hersenen '
Lees ook