Katholieke Universiteit Nijmegen

Bron: Pers en Voorlichting, tel. (024) 361 22 30 Aanmaakdatum: 12 april 1999

PERS & VOORLICHTING Persbericht

Amerikaanse klinisch neurofysioloog promoveert en geeft gastcolleges WAARNEMING VAN SPONTANE SPIERVEZELONTLADINGEN DOOR NAALD-EMG

Dinsdag 27 april promoveert aan de KU Nijmegen de Amerikaanse klinisch neurofysioloog dr. Daniel Dimitru uit San Antonio (Texas, USA). Dumitru is wereldwijd bekend en vooral in de USA zeer actief op het gebied van de zogenaamde 'Electrodiagnostic Medicine'. De laatste jaren heeft hij gewerkt aan een ruim 1200 pagina's tellend handboek over het vakgebied in brede zin. Vanaf half april verblijft dr. Dimitru als gasthoogleraar aan het Instituut voor Neurologie van het Academisch Ziekenhuis Nijmegen. Ook in het land zal hij enkele gastvoordrachten houden.

Proefschrift

Het proefschrift van dr. Dimitru gaat over meting van spontane spiervezelontladingen: Electrophysiological basis for single muscle fiber discharge morphology.

Naald-EMG (elektromyogram) behoort tot de routineonderzoekingen in de klinische neurofysiologie. Wanneer de elektrode in het spierweefsel wordt gebracht ontstaan spontane ontladingen van enkele spiervezels door irritatie met de naald. Naast deze insertieactiviteit bestaan er nog andere vormen van ontladingen die kunnen worden waargenomen met een EMG-naald. Ze ontstaan bijvoorbeeld in het eindplaatgebied van de spier. Onder pathologische condities kan men verder de zogenaamde positieve scherpe golven en fibrillaties waarnemen. Waarneming van deze spontane spiervezelontladingen zijn voor de klinische diagnostiek van groot belang. Het proefschrift omvat een theoretische en experimentele studie om de mechanismen achter de gemeten potentialen te ontdekken, meer specifiek om een verklaring voor hun precieze golfvormen te geven. De hypothese is dat er maar een paar basismechanismen bestaan, waaruit de veelheid van verschijningsvormen alle verklaard kunnen worden, ook wanneer ze van complexe aard zijn. Het project maakt gebruik van computerberekeningen met het Nijmeegse model voor de elektrische volumegeleiding in spieren.

Bijeenkomsten

Daniel Dumitru, M.D., is verbonden aan het 'Department of Rehabilitation Medicine of the The University of Texas Health Science Center at San Antonio'. Van 16 april tot 30 april 1999 is hij te gast binnen het Instituut voor Neurologie en afdeling Klinische Neurofysiologie van het Academisch Ziekenhuis Nijmegen. Een belangrijke reden voor zijn aanwezigheid is zijn promotie op dinsdag
27 april. Verder zijn rond zijn komst enkele andere bijeenkomsten gepland. Belangstellenden zijn hiervoor van harte uitgenodigd.

Maandag 19 april, Nijmegen 20.00 uur

Collegezaal Neurologie, Academisch Ziekenhuis Nijmegen, Instituut voor Neurologie, Reinier Postlaan 4, in het kader van de maandelijkse refereeravonden

* Thema: Topics in electrodiagnostic medicine
* 20.00: Dick Stegeman (Nijmegen): Introduction
* 20.05: Daniel Dumitru (San Antonio): Pittfalls in electrodiagnostic medicine of the neuromuscular system
* 20.55: Pauze

* 20.10: Gea Drost (Nijmegen): Surface EMG in myotonia congenita; some distance may help

* 20.35: Machiel Zwarts (Nijmegen): Clinical neurophysiology in neurologic emergencies

* 22.00: Borrel

Vrijdag 23 april, Maastricht 14.30 uur

Academisch Ziekenhuis Maastricht, refereerkamer neurologie, stafafdeling neurologie, dr. Tansgebouw (gastheer prof. F. Spaans, afdeling Klinische Neurofysiologie AZM)

* 14.30: Daniel Dumitru: Pittfalls in electrodiagnostic studies of the neuromuscular system

* 15.30: Einde

Dinsdag 27 april, Nijmegen 15.30 uur

Aula Katholieke Universiteit Nijmegen, Comeniuslaan 2
* 15.30: Daniel Dumitru: Toelichting en verdediging proefschrift 'Electrophysiological basis for single muscle fiber discharge morphology'.

* Promotores: Dick Stegeman en Machiel Zwarts
* Aansluitend: receptie

Woensdag 28 april, Amsterdam 11.30 en 16.30 uur

Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit, Afdeling Klinische Neurofysiologie

* 11.30: Daniel Dumitru: Pittfalls in electrodiagnostic studies of the neuromuscular system

* 12.30: Einde

Vrije Universiteit, Faculteit Bewegingswetenschappen, Van der Boechorststraat 9, Amsterdam, Instituut voor Fundamentele en Klinische Bewegingswetenschappen

* 16.30: Daniel Dumitru: Possibilities and limits of electrodiagnostic medicine of the neuromuscular system
* 17.30: Einde

Homepage van dr. Daniel Dimitru

https://daffodil.uthscsa.edu/faculty/dumitru/dumitru.html

Deel: ' Promotie Waarneming spontane spiervezelontladingen '
Lees ook