Katholieke Universiteit Nijmegen

Bron: Pers en Voorlichting, tel. (024) 361 22 30 Aanmaakdatum: 15 maart 1999

P&V Promoties, oraties en afscheidscolleges

Promotie dhr. D. Dumitru

op het gebied van de Medische Wetenschappen
dinsdag 27 april 1999 om 15.30 uur precies

WAARNEMING VAN SPONTANE SPIERVEZELONTLADINGEN DOOR NAALD-EMG

Naald-EMG (elektromyogram) behoort tot de routineonderzoekingen in de klinische neurofysiologie. Wanneer de elektrode in het spierweefsel wordt gebracht ontstaan spontane ontladingen van enkele spiervezels door irritatie met de naald. Naast deze insertieactiviteit bestaan er nog andere vormen van ontladingen die kunnen worden waargenomen met een EMG-naald. Ze ontstaan bijvoorbeeld in het eindplaatgebied van de spier. Onder pathologische condities kan men verder de zogenaamde positieve scherpe golven en fibrillaties waarnemen.

De waarneming van deze spontane spiervezelontladingen zijn voor de klinische diagnostiek van groot belang. Het proefschrift omvat een theoretische en experimentele studie om de mechanismen achter de gemeten potentialen te ontdekken, meer specifiek om een verklaring voor hun precieze golfvormen te geven. De hypothese is dat er maar een paar basismechanismen bestaan, waaruit de veelheid van verschijningsvormen alle verklaard kunnen worden, ook wanneer ze van complexe aard zijn. Het project maakt gebruik van computerberekeningen met het Nijmeegse model voor de elektrische volumegeleiding in spieren.


* Plaats: Aula/Congresgebouw, Comeniuslaan 2, Nijmegen
* Titel proefschrift: Electrophysiologic basis for single muscle fiber discharge morphology

* Promotores: dhr. prof. dr. ir. D.F. Stegeman, dhr. prof. dr. M.J. Zwarts

* Woonplaats: San Antonio, Texas

Deel: ' Promotie waarneming van spiervezelontladingen bij naald-EMG '
Lees ook