Universiteit van AmsterdamHoe voelen planten warmte en osmotische stress?

vrijdag 24 mei 10.00 uur


Promotie Plantenfysiologie
De ontwikkeling en groei van planten wordt sterk negatief be*nvloed door externe factoren zoals koude, hitte, ziekteverwekkers en verschillende vormen van zogeheten waterstress (verzilting, droogte). Planten hebben mechanismen ontwikkeld om stress in een vroeg stadium waar te kunnen nemen om daarna een toepasselijke 'afweerreactie' te produceren. Hoe de plant verschillende stressfactoren kan detecteren en deze omzet in specifieke afweerreacties is nog grotendeels onbekend. Het verloopt in ieder geval via een aaneenschakeling van biochemische reacties. Vooral de eerste minuten van zo'n 'signaaltransductie'-route zijn nog een groot raadsel. In dit proefschrift wordt een relatief nieuwe vorm van signaaloverdracht bij planten onderzocht, namelijk die van fosfolipiden als biochemische 'boodschapper'-moleculen. Hierbij is specifiek gekeken naar de effecten van osmotische stress. Als plantencellen worden blootgesteld aan zout, reageren ze door verhoogde synthese van diverse fosfolipiden. De reactie is afhankelijk van de tijd en de concentratie waaraan de cellen worden bloot gesteld. Uit het onderzoek blijkt dat planten verschillende fosfolipide-signaleringsroutes activeren en dat het osmotische stressniveau bepaalt welke combinatie van enzymen wordt geactiveerd en dus welke fosfolipiden worden gevormd. H.J.G. Meijer: Osmotic stress-induced phospholipid signalling in plants. Promotor is prof. dr. H. van den Ende.

UvA Persvoorlichting
Postbus 19268
1000 GG Amsterdam
Spui 25-27
Tel: 020 525 3193
Fax: 020 525 4963
Werktijden: maandag t/m donderdag (09.00 - 17.30 uur)

Deel: ' Promotie warmte en osmotische stress bij planten '
Lees ook