Katholieke Universiteit Nijmegen Hieronder vindt u een aankondiging van een promotie die in de eerste helft van oktober 2001 plaatsvindt aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Plaats van de academische plechtigheid: KUN -Aula/Congresgebouw, Comeniuslaan 2, Nijmegen. Als u meer informatie wenst over deze gebeurtenis kunt u contact opnemen met de Afdeling Communicatie van de KU Nijmegen, telefoon (024) 361 22 30 of 361 60 00. De wetenschapsagenda is tevens op internet te raadplegen: www.kun.nl , rubriek nieuws * agenda

Di 09-10-2001 Watervoorziening in het oude Rome

15:30 uur Mw. drs. G. de Kleijn-Eijkelestam (Letteren)

Titel proefschrift: The Water Supply of Ancient Rome. City Area, Water
and Population

Promotor: Prof. dr. L. de Blois

Handelseditie: Gieben, Amsterdam. Tel: (020) - 623 4709

Aquaducten hebben enorme hoeveelheden water naar Rome gebracht. Het onderzoek van mw. De Kleijn-Eijkelestam richt zich op de vraag wat de tot nu toe opgebouwde kennis van de watervoorziening kan bijdragen aan kennis van de omvang van de bevolking van de stad en de omvang en de sociale samenstelling van het stadsgebied in de eerste eeuwen van onze jaartelling. Hoewel het watervolume in ruim een eeuw verdrievoudigde, profiteerde de gewone bevolking daar nauwelijks van. Het toegenomen watervolume is geen aanwijzing voor uitbreiding van het inwonertal. De extra hoeveelheid werd vooral benut door de keizer en een aantal mensen in zijn omgeving aan wie hij het privilege van een particuliere aansluiting op de openbare watervoorziening gunde. Uit de vindplaatsen van loden buizen met hun naamstempels bleek in welke stadsdistricten zij hun grondbezit hadden. In de loop van de tijd werden nieuwe wijken aantrekkelijk, maar er zijn geen aanwijzingen dat het stadsgebied zich sterk uitbreide. Gerda de Kleijn-Eijkelestam (Arnhem) is werkzaam als docent Oude Geschiedenis en studieadviseur geschiedenis aan de KU Nijmegen. Email: g.dekleijn@let.kun.nl

Deel: ' Promotie watervoorziening in het oude Rome '
Lees ook