Wageningen Universiteit

wo 05-01-00 WATERZUIVERING DOOR MOERAS VOORKOMT ALGENBLOEI IN CHINA
tijd 16:00 uur
adres Aula, Gen. Foulkesweg 1, Wageningen
onderwerp promotie mw. Li Xiuzhen
titel Purification function of wetlands: spatial modelling and pattern analysis of nutrient reduction in the Liaohe Delta
promotor(en): prof.dr. A.K. Bregt (geo-informatiekunde) prof.dr. D. Xiao (Chinese academy of Sciences, Shenyang, China) (co)promotor(en): dr. R.H.G. Jongman (ruimtelijke planvorming)
informatie stafafdeling communicatie, Heleen Kamminga, tel. 0317-482846

Wanneer water veel nitraat en fosfaat bevat, kan het, als het op kustwater geloosd wordt, algenbloei veroorzaken. De algen in het water hebben veel voedingsstoffen tot hun beschikking, waardoor ze snel groeien. Hierbij verbruiken de algen zoveel zuurstof, dat planten en dieren verstikt kunnen worden. Vandaar dat het belangrijk is om het water, voordat het in zee stroomt, te ontdoen van het teveel aan nitraat en fosfaat. Moerassige gebieden in een riviermonding kunnen water zuiveren. Li Xiuzhen toonde aan dat ruim vijfenzestig procent van het nitraat en negentig procent van het fosfaat uit het water verwijderd kan worden door het water in een wetland te pompen. Ze onderzocht de effecten van onder andere rietbegroeiing en de positie van pompstations. Voor haar berekeningen gebruikte ze ecologische modellen en satellietbeelden.

Deel: ' Promotie Waterzuivering door moeras '
Lees ook