Rijks Universiteit Groningen


Werking dopamine bij bewegingsstoornissen onderzocht


Datum en tijd woensdag 31 maart 1999, 14.15 uur
Promovendus M. Heeringa

Proefschrift Somatodendritic dopamine in the substantia nigra of the rat: biochemical chararacterization and effects of dopaminergic agents

Promotor prof.dr. J. Korf

Faculteit medische wetenschappen

Plaats Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Heeringa (Joure, 1967) studeerde biologie in Groningen. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij Hoffmann-La Roche AG in Basel, Zwitserland en het Aidekman Research Center in Newark, VS, die het onderzoek ook financierden. Heeringa werkt thans bij de Stichting Lareb, een spontaan meldingssysteem voor bijwerkingen van geneesmiddelen.

Bewegingsstoornissen die optreden bij de ziekte van Parkinson of als gevolg van het gebruik van geneesmiddelen (antipsychotica) vinden hun oorzaak in een verstoorde communicatie tussen de verschillende hersenkernen. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat een van deze kernen, de substantia nigra, waarschijnlijk een cruciale rol speelt bij het ontstaan van deze ziekten. De substantia nigra gebruikt de stof dopamine als boodschapper. Heeringa onderzocht de verschillen tussen de afgifte van dopamine in de substantia nigra zelf, de zogenaamde somatodendritische dopamine, en vergeleek deze met de afgifte van dopamine door zenuwuiteinden. Het bleek dat somatoden- dritische dopamine door middel van blaasjes wordt afgegeven, op dezelfde manier waarop de substantia nigra communiceert met andere hersenkernen in zowel gezonde proefdieren als in diermodellen van eerder genoemde ziekten. Anders dan tot nu toe vermoed werd, bleken de effecten van antipsychotica op de afgifte van dopamine in de substantia nigra een indirect gevolg te zijn van effecten in andere hersenkernen. Verder bleek uit zijn onderzoek dat de boodschapper acetylcholine waarschijnlijk een rol speelt bij het tot stand komen van bewegingsstoornissen die optreden als gevolg van het gebruik van geneesmiddelen. De resultaten vergroten het inzicht in de manier waarop de substantia nigra communiceert met andere hersenkernen, en leveren daardoor een bijdrage aan een effectievere behandeling van ziekten die gepaard gaan met bewegingsstoornissen.

Nadere informatie: Dienst Interne en Externe Betrekkingen, tel. (050)363 54 46

Deel: ' Promotie Werking dopamine bij bewegingsstoornissen '
Lees ook