Bron: Pers en Voorlichting, tel. (024) 361 22 30

Aanmaakdatum: 4 januari 1999

------------------------------------------------------

Promotie mw. drs. S.P.A. Boom

op het gebied van de Medische Wetenschappen woensdag 27 januari 1999 om 15.30 uur precies

------------------------------------------------------

GENEESMIDDEL-INTERACTIES IN DE NIER EN HET GEVAAR VAN BIJWERKINGEN

Geneesmiddelen die door de nier worden uitgescheiden, kunnen elkaars uitscheiding remmen. Hierdoor kunnen de concentraties in het bloed te hoog worden en bijwerkingen optreden. Voor een bepaalde groep van geneesmiddelen vindt dit op een andere plaats in de nier plaats dan tot nu toe werd aangenomen, zo blijkt uit het proefschrift.

Positief geladen geneesmiddelen remmen elkaars uitscheiding voornamelijk als ze van het bloed naar de niercellen worden getransporteerd en in mindere mate als ze vervolgens door de niercellen in de urine worden uitgescheiden. Dit betekent dat men minder vaak rekening behoeft te houden met deze interacties als bepaalde geneesmiddelen tegelijk gebruikt worden. Voor nieuwe geneesmiddelen moet de mogelijke interactie in elk geval worden onderzocht voordat ze op de markt komen.

* Plaats: Aula/Congresgebouw, Comeniuslaan 2, Nijmegen * Titel proefschrift: Renal clearance and interactions of cationic drugs with special reference to the histamine H2-receptor antagonists * Promotor: dhr. prof. dr. P. Smits * Copromotor: dhr. dr. F.G.M. Russel * Woonplaats: Nijmegen

------------------------------------------------------

Deel: ' Promotie werking en schadelijkheid van pillen in de nier '
Lees ook