Katholieke Universiteit Nijmegen

Imaging the motion of excitonic complexes in semiconductor quantum wells

Datum 31-3-2003

Tijd van 15:30 tot 16:30 uur

promovendus F. Pulizzi

promotores Prof. dr. J.C. Maan

copromotores Dr. P.C.M. Christianen

faculteit Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
beschrijving De werking van veel gebruikte elektronische schakelingen en apparaten zoals transistoren, microprocessoren en mobiele telefoons is gebaseerd op de stroom van elektronen door een halfgeleidermateriaal ten gevolge van een aangelegde spanning. In dit proefschrift wordt het optische equivalent bestudeerd, waarbij optische excitaties, zogenaamde excitonen, door het halfgeleidermateriaal gestuurd worden door elektrische en magnetische velden. Behalve het nut voor toekomstige generaties elektronica, is het onderzoek vooral van belang voor het bestuderen van de fundamentele eigenschappen van excitonen. Daartoe is een nieuwe experimentele optische microscoop ontwikkeld, die te gebruiken is bij extreem lage temperaturen ( 4 graden boven het absolute nulpunt) en extreem hoge magneetvelden. Met behulp van deze techniek is voor de eerste maal aangetoond dat excitonen zich kunnen bewegen over micrometer afstanden. Onder bepaalde omstandigheden kan de beweging van excitonen gecontroleerd worden door elektrische en magnetische velden, wat een eerste vereiste is voor het gebruik in excitonische schakelingen.
contactpersoon Communicatie
email communicatie@dcm.kun.nl
telefoon 024 - 361 22 30

Deel: ' Promotie werking van veel gebruikte elektronische schakelingen en ap.. '
Lees ook