Rijksuniversiteit Groningen

Wat moet een germanist in Nederland weten en kunnen?

De plaats van het vak Duits op middelbare scholen is onderwerp van hevige discussies. De universitaire opleiding Duits in Groningen leidt eerstegraads leraren op, maar dat niet alleen. Er zijn specialisatiemogelijkheden als Duitslandstudies, Oudgermaans, Toegepaste Taalkunde en Vertalen. Binnenkort wordt het 'Bachelors/Masters-model' ingevoerd, wat een goede gelegenheid is om te discussiëren over de vraag hoe het programma van een opleiding Duits in Nederland er in de komende jaren zou moeten uitzien. Vijf sprekers, docenten zowel als studenten, geven in twee ronden een kort statement af, waarna er gediscussieerd kan worden. Het symposium is georganiseerd door alumnivereniging Alumani en de studentenvereniging Grimm und Kluge.

Datum en tijd

donderdag 11 oktober 2001, 16.00 - 21.30 uur

Plaats

Toneelzaal Harmoniegebouw RUG, Oude Kijk in 't Jatstraat 26

Organisatie

Alumnivereniging Alumani en de studentenvereniging Grimm und Kluge van de RUG

Informatie

Afdeling Duitse Taal en Cultuur, tel. (050)363 70 45 of e-mail: cet@let.rug.nl

Studium Generale

Deel: ' Promotie Weten en kunnen van Germanist in Nederland '
Lees ook