Universiteit van Amsterdam


UvA Agenda

Wetgeving bij nieuwe technologie

vrijdag 21 februari 14.00 uur

Promotie Rechtsgeleerdheid
Hoe zou de informatiemarkt van de toekomst eruit zien? Op welke wijze veranderen de ontwikkelingen van de techniek de markt en hoe moet een wetgever daarop reageren? Kamiel Koelman beschrijft de technologie die een belangrijke rol gaat spelen bij de online exploitatie van informatieproducten, waarbij hij specifiek ingaat op de Digital Rights Management (DRM) -systemen. Vervolgens bespreekt hij de recentelijk geïntroduceerde juridische bescherming van zulke systemen, in juridisch jargon 'technische voorzieningen' genoemd. Economische argumenten spelen een steeds belangrijker rol bij auteursrechtwetgeving. Koelman concludeert dat ook voor de uitgebreide bescherming van technische voorzieningen dergelijke argumenten doorslaggevend zijn geweest. K.J. Koelman: Auteursrecht en technische voorzieningen. Juridische en rechtseconomische aspecten van de bescherming van technische voorzieningen. Promotor is prof. mr. P.B. Hugenholtz.

Nadere inlichtingen kunt u krijgen via UvA Persvoorlichting, telefoon: 020-525 2695 of e-mail: persvoorlichting@bdu.uva.nl. Voor vragen over plechtigheden Geneeskunde kunt u contact opnemen met AMC voorlichting, telefoon: 020-566 2929.

Deel: ' Promotie Wetgeving bij nieuwe technologie '
Lees ook