Katholieke Universiteit Nijmegen

Bron: Pers en Voorlichting, tel. (024) 361 22 30 Aanmaakdatum: 21 januari 1999

P&V Promoties, oraties en afscheidscolleges

Promotie dhr. ir. O.W. van Gaans

op het gebied van de Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica maandag 22 februari 1999 om 15.30 uur precies

HALFNORMEN OP GEORDENDE VECTORRUIMTEN

In de wiskundige analyse spelen ordenings- en convergentiestructuren een belangrijke rol. In de functionaalanalyse worden deze structuren en hun onderlinge samenhang vaak bestudeerd in de vorm van genormeerde of topologische Rieszruimten of, meer algemeen, geordende vectorruimten. Deze laatste kunnen worden ingebed in Rieszruimten om op deze manier ordeningseigenschappen te onderzoeken. Er was echter weinig bekend over het gedrag van normen en topologieën ten opzichte van zulke inbeddingen.

Dit proefschrift bestudeert halfnormen, en daarmee lokaal convexe topologieën, in relatie tot inbeddingen in Rieszruimten. De resultaten omvatten een uitbreidingsstelling voor monotone halfnormen, generalisaties van het begrip 'Rieszhalfnorm' naar geordende vectorruimten, en een karakterisering van de genormeerde geordende vectorruimten die ingebed kunnen worden in een genormeerde Rieszruimte. De verkregen begrippen worden toegepast in de theorie van ruimten van operatoren.


* Plaats: Aula/Congresgebouw, Comeniuslaan 2, Nijmegen
* Titel proefschrift: Seminorms on ordered vector spaces
* Promotor: dhr. prof. dr. A.C.M. van Rooij
* Woonplaats: Cuijk

Deel: ' Promotie (wiskunde) halfnormen op geordende vectorruimten '
Lees ook