Ingezonden persbericht


Wiskundecurriculum als oceaanstomer

WN 02/25 * 26 juni 13.15 uur.

promotie F.P. (Pauline) Vos, faculteit Toegepaste Onderwijskunde, 'Like an ocean liner changing course - the grade 8 mathematics curriculum in the Netherlands, 1995-2000' (Ned. titel: 'Als een oceaanstomer die van koers verandert - het wiskundecurriculum in de tweede klas van het voortgezet onderwijs in Nederland, 1995-2000')

Zijn Nederlandse leerlingen goed in wiskunde? Om die vraag te beantwoorden worden er internationale toetsen afgenomen. In alle deelnemende landen is zo'n toets gelijk. De vraag is dan: in welk land zijn de leerlingen beter? In 1995 werden twee internationale wiskundetoetsen afgenomen in de tweede klas van het voortgezet onderwijs. De ene was een saaie, schriftelijke toets, die leerplanexperts herinnerde aan de stoffige wiskunde uit de jaren '60. Volgens de experts sloot deze toets niet goed aan bij de contextrijke wiskunde die tegenwoordig in de Basisvorming wordt gegeven. Toch bleken Nederlandse leerlingen uitstekend te scoren. Tegen de verwachting in stond Nederland behoorlijk hoog in de internationale ranglijst. Daarnaast werd er een tweede, meer praktijkgerichte wiskundetoets afgenomen. Hierin moesten leerlingen onderzoekjes doen in een laboratoriumomgeving. Ze moesten bijvoorbeeld met een kartonnen schaalmodel onderzoeken of meubels door de bocht van een gang pasten. Volgens de leerplanexperts was deze toets meer geschikt voor de Basisvorming dan de eerstgenoemde, schriftelijke toets. Maar ook op deze tweede toets waren de Nederlandse resultaten redelijk goed.

Pauline Vos heeft in haar promotieonderzoek de toetsen in 1999/2000 opnieuw afgenomen en leerplanexperts en leraren om hun oordeel over de toetsen gevraagd. Zij constateerde een behoorlijke discrepantie tussen het geschiktheidsoordeel over de toetsen van de leerplanexperts en van de leraren. Het intentionele, 'beoogde' leerplan van de leerplanexperts week af van het in de praktijk 'gerealiseerde' leerplan van de leraren. De idealen van het nieuwe leerplan vinden kennelijk slechts langzaam ingang. Tevens bleek dat de relatief goede internationale resultaten uit 1995 en 1999/2000 niet aan het vernieuwde leerplan van de Basisvorming zijn toe te schrijven, want ook in 1982 eindigde Nederland al hoog op internationale wiskundetoetsen. Kortom: onderwijsvernieuwingen leveren niet altijd veranderingen, en verbeteringen van onderwijsresultaten op landelijk niveau manifesteren zich slechts langzaam.

promotor: prof. dr. Tj. Plomp
assistent-promotor: dr. W.A.J.M. Kuiper
informatie: drs. B. Meijering, (053) 489 43 85; b.meijering@utwente.nl

drs. Berend Meijering
Redacteur Corporate Communicatie
Bureau Communicatie, Universiteit Twente
Postbus 217, 7500 AE Enschede

T: (053) 489 4385
F: (053) 489 2000
E: b.meijering@utwente.nl
I: www.utwente.nl

Deel: ' Promotie Wiskundecurriculum als oceaanstomer '
Lees ook