Katholieke Universiteit Nijmegen

Römische Privatbäder. Entwicklung, Verbreitung, Struktur und Sozialer Status

Datum 24-2-2003

Tijd van 15:30 tot 16:30 uur

promovendus Mw. drs. N. de Haan

promotores Prof. dr. H. Geertman, prof. dr. E.M. Moormann
faculteit Faculteit der Letteren

beschrijving Sommige woonhuizen uit de Romeinse tijd beschikten over eigen badvoorzieningen. Deze privé-baden bestonden uit een reeks luxe ingerichte kamers, die van vloer- en wandverwarming en stromend water waren voorzien. Ze dienden niet alleen de hygiënische verzorging en ontspanning van de huisbewoners maar hadden ook een representatief doel. Huiseigenaren onderstreepten hun sociale status en financiële draagkracht door gasten in hun eigen privé-bad uit te nodigen, waar het geboden comfort niet voor openbare baden onderdeed, integendeel. Dit stelt Nathalie de Haan in haar promotieonderzoek. Ze heeft veldwerk verricht in Italië (o.a. Pompeii), Noord-Afrika en Engeland. Behalve de archeologische resten zijn schriftelijke bronnen (literaire en juridische teksten, inscripties) gebruikt om een beter beeld van privé-baden en hun gebruikers te krijgen. In de ontwikkelingsfase van de Romeinse badcultuur (2de en 1ste eeuw v.Chr.) blijken privé-baden een veel belangrijkere rol te hebben gespeeld dan tot dusverre bekend was. Met technische innovaties werd eerst op kleine schaal in woningen geëxperimenteerd alvorens ze op grotere schaal in openbare badcomplexen toe te passen. biografie Nathalie de Haan is werkzaam bij het Nederlands Instituut te Rome als waarnemend hoofd afdeling Oudheid.
contactpersoon Communicatie
email archeo@nir-roma.it
telefoon 024 - 361 22 30


* www.nir-roma.it

Deel: ' Promotie woonhuizen uit Romeinse tijd met eigen badvoorzieningen '
Lees ook