Rijks Universiteit Groningen


Ziektebeloop bij bloedvatontsteking in de nieren


Datum en tijd woensdag 20 januari 1999, 16.00 uur
Promovendus C.F.M. Franssen

Proefschrift Anti-proteinase 3 and anti-myeloperoxidase associated syste- mic vasculitis: differences in clinical presentation and pathophysiology

Promotores prof.dr. C.G.M. Kallenberg
prof.dr. P.E. de Jong
prof.dr. R.O.B. Gans

Faculteit medische wetenschappen

Plaats Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Franssen ('s-Hertogenbosch, 1961) studeerde geneeskunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Het klinische gedeelte van zijn onderzoek verrichtte hij op de afdeling interne geneeskunde van het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven. Het experimentele deel verrichtte hij op de onderafdelingen Klinische immunologie en Nefrologie van de afdeling Interne Geneeskunde van het AZG, waaraan hij ook verbonden blijft. De Nierstichting Nederland financierde het experimentele deel.

De ziekte van Wegener en microscopische polyangiitis kenmerken zich door ontsteking van kleine bloedvaten als gevolg van een storing in het afweer- systeem. Vaak zijn de nieren aangetast. In het bloed van patienten met deze zeldzame aandoeningen bevinden zich bepaalde antistoffen, ANCA genoemd, waarvan het ontstaan nog onbekend is. Mogelijk veroorzaken en onderhouden deze antistoffen de bloedvatontsteking. Voor artsen is een test op de aanwezigheid van ANCA in het bloed een waardevol hulpmiddel voor het stellen van de diagnose. Ter behandeling krijgen patienten afweeronderdruk- kende medicijnen toegediend. Casper Franssen onderzocht het ziektebeloop van patienten met de twee meest voorkomende vormen van ANCA in het bloed: anti- PR3 en anti-MPO. Hoewel de symptomen veelal dezelfde zijn, ontdekte hij dat de nierfunctie sneller achteruit gaat bij patienten met anti-PR3. Ook vertonen hun nieren meer acute ontsteking dan die van patienten met anti-MPO. Bij patienten met anti-PR3 zijn bovendien vaker andere organen aangetast door bloedvatontstekingen. Anti-PR3 zijn krachtiger in staat om bepaalde witte bloedcellen te activeren die een belangrijke rol spelen in de ontsteking. Dit verklaart mogelijk waarom het ziektebeloop bij patienten met anti-PR3 ernstiger is dan bij patienten met anti-MPO. Vanwege de gevonden verschillen pleit Franssen er voor om bij de behandeling, en ook bij wetenschappelijk onderzoek, onderscheid te maken tussen beide groepen patienten.

Nadere informatie: Dienst Interne en Externe Betrekkingen, tel. (050)363 54 46

Deel: ' Promotie Ziektebeloop bij bloedvatontsteking in de nieren '
Lees ook