Universiteit van AmsterdamZiekteverloop van tumoren van de speekselklieren

woensdag 5 juni 10.00 uur

Promotie Geneeskunde
Dit proefschrift is een onderzoek naar het ziekteverloop van het zeldzame ziektebeeld 'kwaadaardige aandoeningen van de speekselklieren'. Informatie uit het ziekteverloop van Nederlandse patiënten verzameld sinds 1973, werd hiervoor geanalyseerd. Gekeken is naar tumoren van de kleine speekselkliertjes, van de glandula submandibularis en van de glandula parotis. Voor de eerste twee groepen zijn factoren in kaart gebracht die de genezings- en overlevingskansen beïnvloeden. Voor de laatste groep is een bruikbaar product aan te bieden. Voor hen is een eenvoudig gecomputeriseerd invulprogramma ontwikkeld. Na het invullen van de individuele patiëntengegevens wordt de genezingskans (met een foutenmarge) voor die ene patiënt berekend en weergegeven. V.L.M. vander Poorten: Salivary gland carcinoma. Stepping up the prognostic ladder. Promotoren zijn prof. dr. B.B.R. Kroon en prof. dr. P.R. Delaere (Katholieke Universiteit Leuven).

UvA Persvoorlichting
Postbus 19268
1000 GG Amsterdam
Spui 25-27
Tel: 020 525 3193
Fax: 020 525 4963
Werktijden: maandag t/m donderdag (09.00 - 17.30 uur)

Deel: ' Promotie ziekteverloop van tumoren van de speekselklieren '
Lees ook