Universiteit Maastricht


Wetenschappelijke gebeurtenissen aan de Universiteit Maastricht

thuiszorgtechnologie
zorgvernieuwing
2 juli, 16.00 uur (nieuwe aula, Minderbroedersberg 4-6)
Promotie drs. P.M.J.H. Smeets, MBA
Complexe medisch-technische zorg. De ontwikkeling, invoering en evaluatie van infuusbehandeling thuis.

Promotores: prof.dr. H.F.J.M. Crebolder en prof.dr. P. Pop.
Co-promotores: dr. G.H.M.I. Beusmans en dr. R.A.G. Winkens.

Het proefschrift betreft een inventarisatie en modelontwikkeling, procesbeschrijving en effectevaluatie naar invoering van thuiszorgtechnologie (infuusbehandeling).
In de kliniek dient technologie voor diagnostiek en therapie, thuis zijn ook zelfstandigheid en zelfredzaamheid van patiënten en naasten belangrijk. Dit vereist wijziging in inhoud, processen en structuren van gezondheidszorg.
Op macro-, middenkader- en individueel niveau blijken respectievelijk financiering, protocollering en attitude de belangrijkste factoren.

Deel: ' Promotie Zorgvernieuwing door thuiszorgtechnologie '
Lees ook