Landbouwuniversiteit Wageningen


*di 29-06-99 MULTI-CULTUREEL EN ECOLOGISCH BOEREN IN KWAZULU-NATAL


tijd 16:00 uur

onderwerp promotie R. Auerbach, Zuid Afrika
titel Design for participation in ecologically sound management in South Africa's Mlazi River Catchment
promotor(en): prof.dr.ir. N.G. Roling (voorlichtingskunde) prof.dr.ir. E.A. Goewie (biologische bedrijfssystemen)
informatie afd. voorlichting en pr, Rien Bor, tel. 0317-482931

Raymond Auerbach is onderzoekscoordinator van de Farmer Support Group van de Universiteit van Natal. De Farmer Support Group startte een onderzoeksproject over vormen van gemeenschappelijke samenwerking op het gebied van ecologische landbouw en beheer van een stroomgebied in KwaZulu-Natal in Zuid-Afrika. Het onderzoek bleef niet zonder incidenten. Meerdere malen werd hij geconfronteerd met gewapende en boze landeigenaren, die bezwaren hadden tegen de activiteiten van het onderzoeksteam. Het team legde vooral nadruk op samenwerking, democratische besluitvorming en betrokkenheid van arme boeren, waaronder veel vrouwen. Het onderzoek heeft geleid tot een situatie waarin de oorspronkelijke doelstellingen van de bewoners van het stroomgebied zijn bereikt. Mensen (zwart, blank, Indiaas, klein- en grootschalige boeren, tuinbouwers en fabrikanten) werken nu samen in het beheer van het stroomgebied van de Mlazi Rivier.

Deel: ' Promotie Zuid-afrikanen leren samen ecologisch boeren '
Lees ook