Universiteit Maastricht


spontaan motorisch gedrag
zuurstofnood
9 april, 14.00 uur (nieuwe aula, Minderbroedersberg 4-6)
Promotie mw. drs. M.H.J.A. van Hall
Assessment of spontaneous motor behaviour in relation to umbilical artery pH in full-term infants

Promotores: prof. dr. J. Troost en prof. dr. C.E. Blanco.
Co-promotores: dr. J.S.H. Vles en dr. H. Kingma.

Of zuurstofnood voor de geboorte hersenschade veroorzaakt en de neurologische ontwikkeling beïnvloedt, is vaak onduidelijk. Mariette van Hall bestudeerde of de kwaliteit van spontaan motorisch gedrag van pasgeborenen het neurologisch functioneren kan voorspellen. De maat voor zuurstofnood kon objectief afgeleid worden van de zuurgraad in het navelstrengbloed.
Kinderen met zuurstofnood; 'zure kinderen', vertonen in de eerste week vaker trillende bewegingen. Bij drie maanden is het verschil in trillerigheid verdwenen. Dan blijkt er een vertraging te zijn in het optreden van het
kantelen van het bekken en van het brengen van beide handjes voor het gezicht. Dit afwijkende spontaan motorisch gedrag voorspelt geen neurologisch abnormale ontwikkeling.
'Zuur' is niet zo 'zuur' als het lijkt.

Deel: ' Promotie Zuurstofnood en neurologische ontwikkeling '
Lees ook