Ingezonden persbericht


Metacognitie in hoger onderwijs

WN 01/61 *10 oktober 2001

promotie dr. H. Vos; faculteit Toegepaste Onderwijskunde: 'Metacognition in Higher Education'

Stel, je kunt even niet op iemands naam komen, maar je weet wel dat die je over vijf minuten weer te binnen schiet. Dat heet metacognitie (kennis over kennis). Andere voorbeelden zijn: hoe je iets moet doen (studeren, redeneren, experimenteren) en hoe je met studieaanwijzingen om moet gaan.

Het onderzoek van Vos handelt over metacognitie in het hoger onderwijs. Studenten beschikken natuurlijk wel - net als iedereen - over metacognitie, maar ze hanteren die niet consistent. Gaan ze over naar een nieuw kennisgebied, dan blijkt deze metacognitie grotendeels te zijn verdwenen. Zoals Vos aangeeft, valt het onderwijs zo in te richten dat 80 % van alle studenten zich in vrij korte tijd metacognitieve vaardigheden eigen maken, waarbij de matige studenten de goede benaderen. Verder blijken docenten die in het vak dat ze doceren onderzoek doen, een ander metacognitief inzicht in hun vak te hebben dan docenten die dat niet doen. De eerste groep kan duidelijker aangeven hoe problemen systematisch zijn aan te pakken en met welke conceptuele structuur.

Voor dit proefschrift deed de auteur vier onderzoeken: (1) op basis van literatuuronderzoek komt hij met een definitie en een grafisch model van metacognitie; (2) hij laat zien hoe studenten redeneren als ze dat doen bij een onderwerp dat bekend is (het weer) of juist onbekend (een nieuw technisch meetinstrument zoals de oscilloscoop); (3) hij analyseert een practicum waarin studenten systematisch leren experimenteren, om erachter te komen waardoor de ontwikkeling van metacognitie precies wordt gestimuleerd; en (4) beschrijft hoe hij docenten in de (elektronische) netwerkanalyse kaarten liet categoriseren, om de structuur van hun kennis te achterhalen.
Dr. Henk Vos is werkzaam als opleidingsonderwijskundige bij de faculteit Elektrotechniek van de Universiteit Twente.

promotor prof. dr. S. Dijkstra
co-promotor prof. dr. A. Lesgold (Pittsburgh, School of Education)
informatie drs. B. Meijering, telefoon (053) 489 43 85 e-mail b.meijering@cent.utwente.nl

Deel: ' Promotieonderzoek over Metacognitie in hoger onderwijs '
Lees ook