Ingezonden persbericht


Wetenschapsnieuws Universiteit Twente 01/12

Faillisementsvoorspelling

WN 01/84 *21 november 2001

promotie ir. P.P.M. Pompe, faculteit Technologie & Management: 'New Developments in Bankruptcy Prediction'

Centraal in dit promotieonderzoek staat het voorspellen van faillissementen van ondernemingen aan de hand van faillissementsmodellen. Bij deze modellen wordt gebruik gemaakt van financiële ratio's die berekend kunnen worden met de informatie uit de jaarrekening. In de literatuur is het meeste onderzoek naar faillissementspredictie gebaseerd op kleine datasets aangaande grote, beursgenoteerde ondernemingen. Ir. Pompe heeft in zijn promotieonderzoek gebruik gemaakt van grote hoeveelheden data van met name kleine en middelgrote ondernemingen (uit de sector industrie). Vanwege de eenvoudige toegang tot uitgebreide gegevensverzamelingen heeft hij gekozen voor het gebruik van Belgische jaarrekeningen.
De belangrijkste resultaten zijn de volgende. a) Het gebruik van neurale netwerken bij de bouw van een model bood weinig voordeel ten opzichte van het toepassen van de klassieke methode van lineaire discriminant-analyse. b) De laatst gepubliceerde jaarrekening vóór het faillissement was ongeschikt voor het afleiden van een model dat vroegtijdig een faillissement kan voorspellen. c) De prestatie van een model bleek binnen enkele jaren aanzienlijk ongunstiger te kunnen worden; in het onderzoek was hiervan sprake tijdens een periode waarin het economische klimaat verslechterde en het aantal faillissementen sterk toenam. d) De prestatie van een model was beter naarmate de leeftijd van de ondernemingen hoger lag. e) De prestatie van een model was het minst gunstig voor de kleinste ondernemingen, zij verbeterde voor de ondernemingen in de middengroep en verslechterde vervolgens weer voor de grootste ondernemingen in de gekozen dataset. f) Ondernemingen waren geneigd om vlak vóór het faillissement hun vaste activa te herwaarderen. Ten slotte is voor een groot aantal financiële ratio's de voorspellende waarde in de verschillende jaren vóór het faillissement vastgesteld en is onderzocht waarop moet worden gelet bij het praktisch toepassen van modellen en individuele ratio's.

promotor: prof. dr. J. Bilderbeek
informatie: drs. B. Meijering, telefoon (053) 489 43 85 e-mail: b.meijering@bc.utwente.nl

Deel: ' Promotieonderzoek over voorspelling faillisementsmodellen '
Lees ook