Katholieke Universiteit Nijmegen

Bron: Dienst Communicatie, tel. (024) 361 22 30 Aanmaakdatum: 9 september 1999

Dienst Communicatie

PERS & VOORLICHTING Persbericht

Wetenschapsvoorlichting
Interne communicatie
PR-producten
KUNCIS-redactie
UPB/Uitgeverij KUN
Pedel/congres

Hulp English Zoeken / Wie wat waar


PROMOVENDA NIJMEEGS DIESELLAB LEVERT BIJDRAGE AAN SCHONERE MOTOR


Dieselmotoren zijn weliswaar zuinig, maar het probleem is de uitstoot van stikstofmonoxyden (NO) en roetdeeltjes. Beide zijn schadelijk voor milieu en gezondheid. Daarom is de wetenschap op zoek naar technologieën voor een schonere verbranding. Aan de Nijmeegse universiteit heeft de onderzoeksgroep Molecuul- en Laserfysica een aanzienlijke reputatie opgebouwd op het gebied van verbranding in dieselmotoren. Met behulp van laserlicht kunnen de NO-moleculen zichtbaar gemaakt worden tijdens het verbrandingsproces. Een van de onderzoekers in het Nijmeegs Diesellab is de natuurkundige Genie Stoffels. Zij stelde vast dat de vorming van stikstofmonoxyde langzaam op gang komt en pas laat in de verbranding wordt gevormd. Mw. Stoffels, die inmiddels een nieuwe baan heeft gevonden bij de TU Delft, promoveert dinsdag 14 september aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.

De dieselmotor is wereldwijd de meest gebruikte motor voor vrachtvervoer. Diesel kent een ingewikkelde samenstelling van vele duizenden chemische stofjes en vanwege de schade die stikstofmonoxyden aanrichten aan het milieu, worden de eisen met betrekking tot de emissies steeds strenger. Om aan die eisen te blijven voldoen, is het van belang informatie te hebben over de vorming van NO tijdens het verbrandingsproces.

Met behulp van een laser kunnen de NO-moleculen worden opgespoord, waarna ze zichtbaar te maken zijn. Met behulp van een video-camera met beeldversterker worden de NO-verdelingen in de cilinder vastgelegd, waarna een reeks van opeenvolgende beelden vervolgens laat zien waar en op welk tijdstip de moleculen worden gevormd. Wat het onderzoek zo bijzonder maakt is dat men er in is geslaagd om voor langere tijd de NO-verdeling te bepalen onder normale omstandigheden. Door de roetvorming lukte dat aanvankelijk maar voor enkele minuten.

Met meer kennis over het verbrandingsproces hoopt men de bestrijding van NO en roet bij de bron te kunnen aanpakken. Direct ingrijpen in de verbranding is waarschijnlijk ook goedkoper dan filtering van uitstoot.

Personalia
Genie Stoffels (1969) is geboren te Wijchen. Ze studeerde natuurkunde aan de KU Nijmegen en haar afstudeerwerk betrof laserspectroscopie aan kortlevende moleuclen gevormd in een gepulste ontlading. Van 1994 tot juli 1999 was ze als onderzoeker in opleiding verbonden aan de onderzoeksgroep Molecuul- en Laserfysica, waaronder ook het Diesellab ressorteert. Onlangs is ze begonnen als postdoc onderzoeker aan de Technische Universiteit Delft.

* Proefschrift: Nitric oxide in a diesel engine; laser-based detection and interpretation

* Promotie: dinsdag 14 september KU Nijmegen, 13.30 uur precies. .
* Promotor: prof. dr. J.J. ter Meulen


Deel: ' Promovenda levert bijdrage aan schonere dieselmotor '
Lees ook