Persbericht 13 december 1999


Promotie mw. Fengling Li

Promovendus in de VS: promotie per videoconferencing

Bij haar promotie aan de Universiteit Maastricht aanstaande woensdag (15 december) zal mw. Fengling Li haar proefschrift verdedigen vanuit de Nederlandse ambassade in Washington (VS). De promotiecommissie, die vragen stelt en het proefschrift beoordeelt, bevindt zich in Maastricht. Beide staan met elkaar in verbinding door middel van videoconferencing. Het is de eerste keer dat iemand op die manier promoveert aan de UM.

Mevrouw Li verrichtte haar promotieonderzoek van 1993 tot 1996 bij de capaciteitsgroep Medische Microbiologie van de Universiteit Maastricht. Inmiddels is ze met haar gezin verhuisd naar de VS, waar ze werkt bij de medische faculteit van de University of North Carolina in Chapel Hill. Zij en haar echtgenoot hebben een verblijfsvergunning volgens een speciale status. Die is tamelijk definitief, maar nog niet helemaal. Chinese staatsburgers hebben een speciale status in de VS. Voor hen wordt dan ook een aparte procedure gevolgd. De Amerikaans autoriteiten kunnen niet vooraf garanderen dat wanneer Fengling Li en haar man de VS verlaten, ze bij de ambassade in Nederland een (her)inreisvisum zullen krijgen. Het is waarschijnlijk dat ze een visum krijgen:, maar het blijft een risico voor hen.

Het proefschrift In haar proefschrift Cytomegalovirus infection and transplant arteriosclerosis; an experimental study in rats beschrijft mw. Li een onderzoek naar chronische afstoting bij orgaantransplantaties. Bij orgaantransplantaties, in het bijzonder niertransplantaties, treden op langere termijn veelvuldig complicaties op als gevolg van de chronische afstoting. Chronische afstoting, ook wel transplantatie-geassocieerde arteriosclerose genoemd, wordt gekenmerkt door een chronische ontsteking en verdikking van de vaatwand. Het fenomeen treedt op in alle bloedvaten van het getransplanteerde orgaan en leidt tot vernauwing van het vat. Fengling Li toont in haar onderzoek aan dat de chronische afstoting opgewekt en versterkt kan worden door diverse factoren, waaronder infectie door een bepaald virus (cytomegalovirus), mechanische endotheel schade (beschadiging van de meest oppervlakkige laag van de vaatwand) en ischemie (`bloedleegte' door een belemmering in de aanvoer van het bloed). Beperking of voorkoming van deze schade is van groot belang voor het succes van de transplantatie op de lange termijn.

Mw.prof.dr. C. Bruggeman treedt op als promotor van mevrouw Li. De promotie vindt plaats in de aula van de universiteit, van 16.00 tot 18.00 uur.

Deel: ' Promovendus in de VS verdedigen per videoconferencing '
Lees ook