Rijks Universiteit Groningen


Inzicht in de effecten van de Europese integratie op bedrijfstakniveau


Datum en tijd donderdag 4 februari 1999, 16.00 uur
Promovendus J.A. van der Linden

Proefschrift Interdependence and specialisation in the European Union:
intercountry input-output analysis and economic integration
Uitgave in de reeks Theses on Systems, Organisations and Management, Labyrinth Publications, Capelle aan den IJssel, ISBN 90-7259-1-61-5

Promotor prof.dr. J. Oosterhaven

Faculteit economische wetenschappen

Plaats Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Van der Linden (Rotterdam, 1962) studeerde ruimtelijke economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij de vakgroep Algemene economie van de RUG, binnen de onderzoekschool SOM. Van der Linden werkt bij het Policy Research Institute in Antwerpen, Belgie.

In de periode 1965-1985 is er tussen de lidstaten van de Europese Unie een sterkere productie- en exportspecialisatie en een sterkere economische samenhang gekomen. Dit is een gevolg van de groeiende handelsintegratie in de Europese Unie en stemt overeen met de economische theorie. Deze tenden- sen waren vooral sterk in de kleine en centraal gelegen lidstaten, en in de chemische en petrochemische industrie. Ze hebben slechts in beperkte mate bijgedragen aan de economische groei van de lidstaten. Een reden hiervoor kan de groeiende economische samenhang op wereldschaal zijn. Dit concludeert Jan van der Linden, die voor zijn onderzoek input-outputtabellen samenvoegde van zeven lidstaten van de Europese Unie. Zo kreeg hij een interlandelijke input-outputtabel. Essentieel in de tabel is dat horizontaal, naast de bedrijfstak, ook de lidstaat van bestemming afgelezen wordt en verticaal niet alleen de bedrijfstak, maar ook de lidstaat van herkomst. Met een reeks van zes tabellen over de periode 1965- 1985 kon Van der Linden de Europese integratie gedetailleerd analyseren. Van der Linden: "Hoewel de vraag naar het nut van de Europese Unie de publieke opinie al lang bezighoudt, zijn de uitkomsten van mijn onderzoek niet nieuw. De meerwaarde van de studie ligt vooral in de ontwikkeling en toepassing van interlandelijke input-output tabellen. Die geven een rijk en gedetailleerd inzicht in de effecten van de Europese integratie op bedrijfstakniveau."

Nadere informatie: Dienst Interne en Externe Betrekkingen, tel. (050)363 54 46

Deel: ' Promovendus ontwikkelt interlandelijke input-output modellen '
Lees ook