CDA


Pronk: Europese Commissie gaat Nederlands uitkeringsbeleid onderzoeken

De Europese Commissie start een onderzoek naar het Nederlandse uitkeringsbeleid aan rechthebbenden die in het buitenland wonen. Nederland weigert namelijk een aantal bijzondere uitkeringen enkel en alleen, omdat de rechthebbende in het buitenland woont. Europees Commissaris Diamantopoulou zegde dit onderzoek toe in antwoord op vragen van CDA Europarlementariër Bartho Pronk.

Het gaat over de toepasbaarheid van de bijzondere uitkeringen die niet worden gefinancierd door een premie- of bijdrageregeling. Dit zijn meestal aanvullende regelingen op de sociale zekerheid (in Nederland valt te denken aan de Toeslagenwet) of regelingen ter specifieke bescherming van gehandicapten (Wajong).

Tot voor kort hoefden de lidstaten dit soort regelingen niet uit te voeren indien ze geplaatst werden op een speciale uitzonderingslijst (de zogenaamde bijlage II-bis). Nu heeft kort geleden het Europees Hof van Justitie in de arresten Jauch en Leclere bepaald dat deze regeling "onverenigbaar is met het beginsel van vrij verkeer van werknemers in het EG-verdrag, met name indien deze prestaties geen bijzondere prestaties zijn, maar onder de traditionele takken van sociale zekerheid vallen".

In het licht van deze nieuwe jurisprudentie gaat de Europese Commissie onderzoeken of de regelingen op de uitzonderingslijst nog wel voldoen aan de door het Hof vastgestelde voorwaarden. Commissaris Diamantopoulou zegde Bartho Pronk toe om nog dit jaar een voorstel te doen voor een opgeschoonde lijst.

Pronk: "Nederland moet echt meer rekening gaan houden met de belangen van mensen die in Nederland werken en in het buitenland wonen. In de Europese Unie van nu kan je niet meer redeneren alsof je op een eiland woont."

Deel: ' Pronk (CDA) EC gaat Nederlands uitkeringsbeleid onderzoeken '
Lees ook