Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Pronk doet voorstel voor oplossing bemanning Sandrien (20-6-2002)Minister Pronk van VROM

heeft vandaag een voorstel aan de internationale vakbond ITF gedaan om tot een oplossing te komen voor de bemanning aan boord van het schip de Sandrien. De minister wil zich garant stellen voor de sociale kosten die ITF op de eigenaar van het sloopschip wil verhalen. Daartoe zou ITF als een van de schuldeisers beslag kunnen doen leggen op het schip. Het gaat daarbij om achterstallig loon, voedsel, medische hulp en de kosten voor de terugreis van de bemanning naar India.

De minister ziet zijn aanbod richting ITF als bijdrage op weg naar een voor mens en milieu verantwoorde sloop van het schip. De sloop zou onder de directe verantwoordelijkheid van de eigenaren dan wel de beslagleggers kunnen plaatsvinden.

Sloopschip
De VROM-Inspectie heeft de Sandrien vorig jaar februari in de Amsterdamse haven tegengehouden te vertrekken. Het schip bevat veel asbest en zou naar India gaan om daar gesloopt te worden. Om met dergelijk gevaarlijk afval de grens over te mogen, moet de eigenaar aantonen dat het afval in het land van bestemming op een duurzame en verantwoorde manier wordt verwerkt. In het geval van de Sandrien ontbrak dat bewijs.
Gisteren heeft de Raad van State geoordeeld dat
het schip inderdaad gevaarlijk afval is en dat VROM het schip terecht heeft belet uit te varen.

( bron: http://www.vrom.nl/pagina.html?id=1&goto=7743&site=persbericht )

Deel: ' Pronk doet voorstel voor oplossing bemanning Sandrien '
Lees ook