Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Pronk krijgt milieuprijs (17-6-2002)Milieuminister Pronk krijgt de Global Environment Award van het IAIA (International Association for Impact Assessment). Pronk krijgt deze prijs voor zijn inspanningen tijdens de internationale klimaatonderhandelingen (cop6) en voor zijn voorbereidend werk voor de Top van Johannesburg.

De prijs wordt uitgereikt op 18 juni tijdens de jaarlijkse conferentie van de IAIA in het Nederlands Congres Centrum in Den Haag. Op de conferentie zijn zo'n 700 deelnemers uit zo'n 70 landen.
Minister Pronk was in november 2000 in den Haag en in juli 2001 in Bonn voorzitter van de klimaatconferentie (cop6). Onder leiding van minister Pronk is er in Bonn een politiek akkoord gesloten over de uitvoering van het Kyoto Protocol.
Sinds oktober vorig jaar is Pronk naast zijn
ministerschap ook speciaal gezant voor duurzame ontwikkeling. Secretaris Generaal Kofi Annan van de Verenigde Naties heeft hem gevraagd om de Top van Johannesburg over duurzame ontwikkeling (26 augustus - 4 september) voor te bereiden. De conferentie is een vervolg op de VN conferentie over duurzame ontwikkeling van 10 jaar geleden in Rio de Janeiro.

( bron: http://www.vrom.nl/pagina.html?id=1&goto=7689&site=persbericht )

Deel: ' Pronk krijgt milieuprijs '
Lees ook