Gemeente Capelle a/d IJssel


Prostitutiebeleid

Hierdoor is het voor gemeenten niet langer toegestaan een bordeelverbod in de Algemene Plaatselijke Verordening op te nemen. Sterker, de gemeente is verplicht regels te stellen aan seksinrichtingen, escortbedrijven, sekswinkels en straatprostitutie. Op dit moment vinden er in Capelle waarschijnlijk wel op kleine schaal één of meerdere van genoemde activiteiten plaats. Deze veroorzaken echter geen zodanige overlast dat zij om die reden bij de gemeente bekend zijn.

Door het college van burgemeester en wethouders wordt voorgesteld om bij het te formuleren beleid uit te gaan van de volgende uitgangspunten:
- de gemeentelijke regelgeving dient zoveel mogelijk aan te sluiten bij de bestaande situatie, uitbreiding wordt dus niet voorgestaan; - aansluiten bij het beleid in omringende gemeenten, opdat overloop van activiteiten wordt tegengegaan.

Op 1 oktober 2000 moet het nieuwe gemeentelijke prostitutiebeleid in werking treden.

Deel: ' Prostitutiebeleid gemeente Capelle aan den IJssel '
Lees ook