Persbericht
Amsterdam, 6 maart 2000

Stop de knuppels die zeehonden doden
Protest tegen de Noorse zeehondenjacht in 14 landen

Helaas neemt de zeehondenjacht de laatste jaren weer toe. Een van de landen die hiervoor toestemming geeft en het zelfs stimuleert is Noorwegen. Maar terwijl de Noorse overheid de zeehondenjacht tracht uit te breiden neemt het internationale protest tegen deze barbaarse slachtpartij ook toe. Op initiatief van Stichting Bont voor Dieren wordt op dinsdag 7 maart in maar liefst 14 landen bij Noorse ambassades en consulaten geprotesteerd. Zelf gaat Bont voor Dieren 7 maart om 10.45 uur naar de Noorse ambassade aan de Lange Vijverberg 11 te Den Haag en overhandigt om 11.00 uur naast een petitie 70.000 handtekeningen.

Noorwegen maakt deel uit van het Europese continent en er zijn vele contacten tussen Noorwegen en de rest van Europa. De Noren zijn zich dan ook heel wel bewust van de grote bezwaren tegen de zeehondenjacht in Europa. Desondanks tracht Noorwegen de zeehondenjacht uit te breiden. Zo was de toegestane vangst in 1995 2600 jonge zeehondjes. Net als in 1999 geeft de Noorse regering dit jaar toestemming voor het afslachten van maar liefst 65.000 jongen. De Noorse overheid investeert jaarlijks miljoenen Noorse Kronen om de nationale zeehondenjacht op de been te houden.

Als excuus voor het afslachten van zeehonden voert Noorwegen aan dat de zeehonden te veel vis eten en er zodoende te weinig vis overblijft voor de vissers. Niet de zeehond maar de mens is verantwoordelijk voor de afname van de vissstand. De werkelijke reden voor de zeehondenjacht is de bonthandel. Met name in Azie is zeehondenbont nog steeds populair. In landen als Japan, China en Zuid-Korea willen de nieuwe rijken zich kleden in jassen van zeehondenbont. Verder zijn er in Noorwegen plannen om het zeehondenvlees te verkopen voor humane consumptie en de vinnen van de zeehonden te verwerken in hondenvoer.

Sinds 1983 is de import van bont van jonge zeehonden in de Europese Unie verboden. Helaas mag bont afkomstig van oudere zeehonden (drie weken of ouder) nog altijd wel verhandeld worden in de Europese Unie. Desalnietemin is de Europese markt voor zeehondenbont vrijwel geheel ingestort; de consumenten wijzen zeehondenbont massaal af. Op 7 maart zal dit tot uitdrukking worden gebracht met protesten bij Noorse ambassades en consulaten in 14 landen. Naast Nederland wordt er geprotesteerd in Belgie, Duitsland, Finland, Frankrijk, Groot Brittannie, Italie, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Tsjechie, de Verenigde Staten van Amerika, Zweden en Zwitserland. Op bijgaande lijst staan de adressen van de deelnemende organisaties.

Bont voor Dieren zal zich op 7 maart om 10.45 uur demonstratief bij de Noorse ambassade aan de Lange Vijverberg 11 te Den Haag melden. Naast een petitie zal de voorzitter van Bont voor Dieren om 11.00 uur de Noorse ambassadeur 70.000 handtekeningen overhandigen.

Meer informatie:
drs. Lieke Keller tel. 020-6766600
campagne-coordinator tijdens de actie: 06-51647461

Bijlage: lijst van deelnemende organisaties in 14 landen

Stichting Bont voor Dieren
postbus 92044, 1090 AA Amsterdam
tel. +31 (0)20 6766600, fax +31 (0)20 6768977
e-mail info@bontvoordieren.nl
giro 3799

Deel: ' Protest in 14 landen tegen Noorse zeehondenjacht '
Lees ook