protest tegen aanstelling buttiglione

amsterdam, 20041021 -- het humanistisch verbond, coc nederland, stichting islam en burgerschap en stichting yoesuf spreken zich sterk uit tegen de kandidaatstelling van rocco buttiglione als eurocommissaris. zij achten buttiglione ongeschikt voor de portefeuille justitie en binnenlandse zaken, vanwege zijn uitspraken over homoseksualiteit en over de taak van vrouwen.volgende week wordt bekendgemaakt of buttiglione deze post aangeboden krijgt door president barroso. in een brief roepen deze vier maatschappelijke organisaties minister president balkenende en de leden van de tweede kamer op alles in het werk te stellen deze kandidatuur in te trekken. met begrip voor zijn privéopvattingen ten aanzien van homoseksualiteit en vrouwen, verwachten zij van de nederlandse regering dat eigen beleidslijnen worden voortgezet. deze lijn is te vinden in de wet gelijke behandeling, de openstelling van het burgerlijk huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht en in de voortgangsrapportage homo-emancipatiebeleid. in veel europese landen is het met emancipatie van met name homoseksuelen slecht gesteld (waaronder italië). van een eurocommissaris moet worden verwacht dat hij zich juist sterk maakt voor de positieverbetering van groepen die achtergesteld of onderdrukt worden. met buttiglione is die persoon niet gevonden. volgens buttiglione die overtuigd katholiek is, is homoseksualiteit een zonde en dienen vrouwen vooral huiselijke taken te vervullen

Deel: ' Protest tegen aanstelling Buttiglione '
Lees ook