Platform Biologica


Protest tegen veldproef met genetisch gemanipuleerde appelbomen.

Biologische fruittelers bang voor vervuiling met GGO-stuifmeel

Persbericht 29 januari 2003

Biologica, de beleids- en promotieorganisatie voor biologische landbouw en voeding, verzet zich tegen de ontwerpbeschikking van de minister van VROM om een vergunning te verlenen aan Plant Research International (PRI), te Wageningen, voor open veldproeven met genetisch gemanipuleerde appelbomen. De vergunningverlening houdt onvoldoende rekening met de belangen van de biologische fruitsector.

Als er GGO-appels geteeld gaan worden, bestaat er een grote kans op economische schade voor biologische bedrijven. Appels zijn kruisbestuivers. Het stuifmeel kan vanaf de proefvelden door insecten en wind grote afstanden overbruggen en ongehinderd andere appelgaarden besmetten. Als biologische appelbomen besmet worden met stuifmeel van de GGO-appelbomen, zullen de afzetmogelijkheden voor deze bedrijven verloren gaan. Daarnaast kan uitkruising plaatsvinden met appelbomen in privé-tuinen en kunnen resten van GGO-producten in de bodem achterblijven. Binnen 500 meter van de locatie van de veldproef bevindt zich een fruitteler. De uitvoering van de veldproef zal deze fruitteler de mogelijkheid ontnemen om in de toekomst om te schakelen naar de biologische productiemethode.

In de ontwerpbeschikking treft de minister van VROM onvoldoende maatregelen om kruisbestuiving te voorkomen. In de eerste twee jaar van de veldproef dient knopvorming in de appelbomen te worden onderdrukt. Na die twee jaar moet regelmatig worden gecontroleerd of zich bloeiwijzen ontwikkelen zodat ze voor het bloeistadium handmatig verwijderd kunnen worden. De garantie dat dit voorschrift wordt uitgevoerd en gecontroleerd ontbreekt, volgens Biologica. De kans op verspreiding van het ingebrachte genetische materiaal in het milieu blijft derhalve bestaan. Als deze eerste proeven (waarbij nagestreefd wordt de bloemen te verwijderen) slagen, zal bovendien in de toekomst toch met bloeiende planten gewerkt moeten worden, anders zijn de appels nooit te beoordelen.

Zowel het Nederlands als het Europees Parlement hebben in meerderheid aangegeven dat de consument keuzevrijheid moet houden en zelf moet kunnen beslissen of ze wel of niet voedingsmiddelen met GGO willen eten. Zolang er vergunningen voor veldproeven met GGO-gewassen worden gegeven, zal het voor de biologische sector op den duur onmogelijk zijn om GGO-vrij te blijven produceren. Biologica pleit ervoor om eerst randvoorwaarden te scheppen waarin coëxistentie van de biologische teelt en conventionele teelt gegarandeerd is.

Het verzet van Biologica tegen veldproeven met GGO-gewassen is de tweede binnen een week. Vrijdag 24 januari j.l. ging Biologica samen met o.a. Greenpeace en een aantal individuele biologische akkerbouwers in beroep bij de Raad van State tegen de vergunning voor tien open veldproeven met GGO-aardappels door AVEBE in de provincies Flevoland, Groningen en Drenthe.

Deel: ' Protest tegen veldproef met genetisch gemanipuleerde appelbomen '
Lees ook