21-05-1999

Provinciaal en Gemeenschapsonderwijs gaan samen in Oost-Vlaanderen

In de provincie Oost-Vlaanderen hebben het Provinciebestuur en het Gemeenschapsonderwijs besloten hun scholen samen te brengen in netoverschrijdende scholengemeenschappen.

Dit initiatief kadert in de hervormingen van het secundair onderwijs, waarbij inrichtende machten worden aangemoedigd om hun krachten te bundelen en aldus de beschikbare middelen optimaal te benutten.

In Oost-Vlaanderen worden er zes scholengemeenschappen gevormd die zowel gemeenschapsscholen als provinciale scholen groeperen.

Het betreft hier de scholengemeenschappen Eeklo-Maldegem-Zelzate, Gent-Melle-Merelbeke, Dendermonde-Hamme, Ninove-Denderleeuw-Liedekerke, Oudenaarde-Ronse-Avelgem en Zottegem-Herzele-Brakel-Geraardsbergen.

Het is de bedoeling dat er binnen de scholengemeenschappen, een ver doorgedreven samenwerking tussen de scholen zal zijn, hoewel de inrichtende machten autonoom blijven.

In de eerste plaats wordt ernaar gestreefd om binnen de gemeenten een gevarieerd en niet overlappend studieaanbod te organiseren, waarbij het Gemeenschapsonderwijs vooral het algemeen vormend onderwijs en de niet-industriële studierichtingen van het technisch en beroepsonderwijs aanbiedt en de Provincie zich hoofdzakelijk toelegt op de nijverheidsgerichte sectoren, zowel in het technisch als in het beroepsonderwijs.

Uitzondering op de algemene regel vormen de scholengemeenschap Oudenaarde-Ronse-Avelgem, waar de provincie uitsluitend actief is in de zachte sector (haartooi) en het Gemeenschapsonderwijs, naast het algemeen vormend onderwijs, zowel de industriële als de niet-industriële richtingen voor zijn rekening neemt, en de scholengemeenschap Gent, waar omwille van het grote leerlingenaantal en de uitgebreidheid van het grondgebied wel een dubbel aanbod verantwoord is.

Men kan gemeenschappelijke initiatieven ontwikkelen voor wat betreft het gezamenlijk gebruik van infrastructuur (b.v. sporthal, schoolrestaurant, e.d.), het organiseren van pedagogische ,culturele en sportieve activiteiten en zo meer.

Het feit dat alle scholen van een scholengemeenschap begeleid worden door één PMS-centrum (later Centrum voor lLerlingenbegeleiding CLB) biedt een maximale garantie voor een objectieve leerlingenbegeleiding en oriëntatie. Men heeft ervoor geopteerd alle leerlingen te laten begeleiden door CLBs van het Gemeenschapsonderwijs. Per CLB wordt evenwel een centrumraad opgericht, waarin zowel vertegenwoordigers van de Provincie Oost-Vlaanderen als van het Gemeenschapsonderwijs zetelen.

Men kan streven naar samenwerking tussen de begeleidingsdiensten, met respect voor elkaars opvoedingsproject. In dit verband is reeds beslist dat de provinciale scholen voortaan de leerplannen en de lessentabellen van het Gemeenschapsonderwijs zullen hanteren, zij het dan dat eigen pedagogische klemtonen kunnen worden gelegd.

In heel deze operatie werd het personeel niet vergeten. Zowel de Provincie Oost-Vlaanderen als het Gemeenschapsonderwijs blijven inrichtende macht en dus werkgever van het eigen personeel, met behoud van de bestaande statuten.


Opmerkingen of bedenkingen? Mail ze naar webmaster@argo.be Laatste wijziging: 06-10-1999


Deel: ' Provinciaal en Gemeenschapsonderwijs Oost-Vlaanderen samen '
Lees ook