Provincie Zuid-Holland

19-03-2001

Provinciaal fietsplan in gebiedscommissies

De fiets is een Hollands vervoermiddel bij uitstek. De provincie Zuid-Holland beschouwt de fiets als essentieel onderdeel van het mobiliteitsplan binnen de provincie en heeft daarom een provinciaal Fietsplan opgesteld. De statencommissie RVE heeft de algemene beleidslijnen van het Fietsplan behandeld en geadviseerd om het plan aan veel partijen voor te leggen en veel reacties te ontlokken. Dat is de afgelopen maanden gebeurd. Ook heeft de commissie destijds geadviseerd om de concrete programmas voor de fietsverbindingen, veerdiensten, fietsenstallingen en overige actiepunten te behandelen in alle gebiedscommissies.

In het plan staat waar de komende jaren fietsverbindingen worden aangelegd. Maar het plan biedt meer dan alleen fietsverbindingen. Het is een ambitieus plan om de fiets nog meer te integreren in het woon-werk en zakelijk verkeer. Gedeputeerde Marnix Norder: ,,Er staan voorstellen in om bijvoorbeeld bushaltes te voorzien van fietsenstallingen, maar ook om de fiets mee te kunnen nemen in de bus. Verder is gekeken om op logische plaatsen een voetveer in het leven te roepen. Het provinciale Fietsplan wordt in de gebiedscommissies behandeld op de onderstaande data. Geïnteresseerden zijn hierbij van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de vergaderingen. Het is mogelijk gebruik te maken van spreekrecht; u kunt dan informatie geven, vragen stellen of uw mening formuleren over de te behandelen onderwerpen. Voor het krijgen van spreekrecht kunt u zich tot melden bij de secretaris van de statencommissie.

* 28 maart om 9.30 uur in de commissie West in het gemeentehuis van Zoeterwoude, Noordbuurtseweg 27. Aanmelden om in te spreken kan tot 26 maart tot 12.00 uur bij mw. Groen, telefoon 070 441 68 59.
* 28 maart om 15.00 uur in de commissie Rijnmond in het kantoor van het waterschap Brielse Dijkring, De Rik 22 in Brielle. Aanmelden om in te spreken kan tot 26 maart tot 12.00 uur bij mw. Röben, telefoon 070 441 6497.

* 28 maart om 19.00 uur in de commissie Zuid in het Oude Stadhuis, Stadhuisplein 1 in Dordrecht. Aanmelden om in te spreken kan tot 27 maart tot 12.00 uur bij mw. De Ruiter-Van Hattem, telefoon 070 441 6141.

* 4 april om 19.00 uur in de commissie Oost in de Landschapszaal van het provinciehuis, Zuid-Hollandplein 1 in Den-Haag. Aanmelden om in te spreken kan tot 2 april tot 12.00 uur bij mw. Van der Kolk, telefoon 070 441 6735.

Zoekwoorden:

Deel: ' Provinciaal fietsplan Z-Holland in gebiedscommissies '
Lees ook