Provincie West-Vlaanderen

Persberichten

Provinciaal initiatief : Duurzame bedrijfsgebouwen i.s.m. Anno 02
Brugge, 24/5/2002
De Provincie West-Vlaanderen wil in 2002 met medewerking van Anno 02
- Cluster Architectuur starten met het samenstellen van een publicatie met als thema "architectuur bedrijfsgebouw". De term bedrijfsgebouw slaat op de hoofdfunctie van het gebouw. Er kunnen zowel handels- en dienstenactiviteiten als ambachtelijke en industriele activiteiten uitgeoefend worden. Het bedrijfsgebouw kan een nieuwbouw-, renovatie- of restauratieproject zijn. Uitsluitend interieurrenovatie komt niet in aanmerking.

Het doel van de publicatie en de eraan gekoppelde promotiecampagne is de economische sector te sensibiliseren voor hedendaagse kwalitatieve en duurzame architectuur. Door aan interessante realisaties meer bekendheid te geven, hoopt de Provincie bedrijven te stimuleren om bij de planning en uitvoering van (ver)nieuwbouwprojecten - naast puur economische overwegingen - ook oog te hebben voor de (visuele) kwaliteit van de leefomgeving.

Een selectie van projecten zal op voorstel van een selectiecomite, dat voor de meerderheid uit architecten bestaat, in de publicatie en in de promotiecampagne opgenomen worden. Bij de selectie van de projecten zal ondermeer rekening gehouden worden met volgende elementen : het gebouw in zijn omgeving, het concept van het gebouw en de relatie techniek-vorm-eventueel kostprijs.

De projecten kunnen ingediend worden door architecten, bedrijfsleiders, bouwheren, bouwpromotoren, enz. Er kunnen meerdere projecten per persoon ingezonden worden.

Het bedrijfsgebouw moet gelegen zijn in de Provincie West-Vlaanderen. De bouwvergunning mag ten vroegste verleend zijn op 1 januari 1995 en het gebouw moet in gebruik genomen zijn ten laatste op 30 juni 2002 en moet tot stand gekomen zijn dankzij een volledige opdracht (t.e.m. de controle) van een architect.

Geïnteresseerden kunnen deelnemingsvoorwaarden en inschrijvingsformulieren aanvragen bij de Dienst Economie van de Provincie West-Vlaanderen, Provinciehuis Abdijbeke, Abdijbekestraat 9, 8200 Sint-Andries (Brugge), hetzij per brief, hetzij telefonisch op het nummer 050-40 71 88 of per e-mail aan economie@west-vlaanderen.be. Voor alle informatie kunt u ook bij deze dienst terecht. De uiterste datum voor inschrijving en indiening van de dossiers is maandag 16 september 2002.

Om de keuze voor het selectiecomite zo ruim mogelijk te maken en zo de kwaliteit en representativiteit van de publicatie te verhogen, wil de Provincie West-Vlaanderen aan dit provinciaal initiatief zoveel mogelijk ruchtbaarheid geven.

MEER INFORMATIE KAN JE BEKOMEN BIJ : PROVINCIE WEST-VLAANDEREN DIENST ECONOMIE, PROVINCIEHUIS ABDIJBEKE, ABDIJBEKESTRAAT 9, 8200 SINT-ANDRIES (BRUGGE),
050/ 40 71 88 OF PER E-MAIL : ECONOMIE@WEST-VLAANDEREN.BE.

Klik op deze link voor meer info over de opzet en het onderwerp van de oproep, de deelnemingsvoorwaarden, de evaluatiecriteria en de slotbepalingen.

Deel: ' Provinciaal initiatief Duurzame bedrijfsgebouwen in West Vlaanderen '
Lees ook