Provincie West-Vlaanderen

Persberichten

Provinciaal Olympiazwembad heropent
Brugge, 1/29/99
Nr:

Proosdij
Burg 2
B - 8000 Brugge
Telefoon 050/40 56 29
Telefax 050/ 40 56 01
E-Mail : provincie@west-vlaanderen.be

Brugge, 29 januari 1999
Nr. /PC/010

PROVINCIAAL OLYMPIAZWEMBAD HEROPENT

Vanaf maandag 1 februari e.k. heropent het Provinciaal Olympiazwembad opnieuw haar deuren.

Bij de heropening voert het Provinciebestuur ook een tariefaanpassing door voor het vrij zwemmen. De vorige prijsverhoging dateerde reeds van 1992. De stijgende exploitatiekosten, de volgehouden kwaliteitszorg en belangrijke infrastructuurwerken om aan de Vlarem II-normen te voldoen, leiden tot een beperkte tariefaanpassing.

· Volwassenen betalen voortaan 90 Bef/zwembeurt

· Kinderen betalen slechts 65 Bef/zwembeurt

· Het reductietarief voor gehandicapten, senioren & groepen bedraagt 75 Bef/zwembeurt

Personen die frequent zwemmen, kunnen via de aanschaf van een 20-beurtenkaart of abonnement extra tariefreducties genieten.

Ondanks de geplande tariefverhoging blijft het Provinciebestuur haar kindvriendelijke politiek verder voeren. De inkomprijs voor kinderen werd slechts met 5 Bef verhoogd en ook het gratis zwemmen voor kinderen onder de vier jaar blijft behouden.

Meer informatie hieromtrent is te verkrijgen tijdens de kantooruren op het nummer 050/39.02.00

Deel: ' Provinciaal Olympiazwembad Brugge heropent '
Lees ook