Provincie Noord-Holland


6 oktober 1999
Provinciaal onderzoek regionale impact luchtvaart in Noordzee

Uitplaatsing van de luchtvaart van Schiphol naar de Noordzee met behoud van de economische positie van de Noordvleugel van de Randstad én het geven van een krachtige impuls aan de ruimtelijke kwaliteit van de regio is mogelijk. Dit blijkt uit de toekomstverkenning Kanskaarten die Gedeputeerde Staten heeft laten uitvoeren door het bureau H+N+S Landchapsarchitecten. Het tussentijdse rapport Kanskaarten schetst in vier scenario's welke ruimtelijke-, economische- en duurzame ontwikkelingen en kansen in het noordelijk deel van de Randstad kunnen optreden bij volledige uitplaatsing van alle luchtvaart van Schiphol naar de Noordzee.

Het definitieve rapport Kanskaarten over de regionale gevolgen van uitplaatsing van de luchtvaart naar de Noordzee wordt eind november
1999 aan het Kabinet aangeboden. Gedeputeerde Staten vraagt het Kabinet het eindrapport te betrekken bij het op 17 december 1999 te nemen Kabinetsbesluit over de toekomst van de Nederlandse Luchtvaart.

Uitgangspunten voor de vier regionale scenario's zijn met name:
1. Aanleg van een eiland met een stelsel van start- en landingsbanen ter volledige vervanging van het huidige stelsel.
2. Een rechtstreekse, zeer snelle bedrijfszekere shuttleverbinding voor personen en vracht tussen Schiphol-locatie en eiland.
3. Geen aanleg van een wegontsluiting naar het eiland en/of een transferium in de binnenduinrand vanwege de planologische nadelen.
4. Geen verslechtering van de milieusituatie in de kustgemeenten en de duingebieden.

5. Geen grootschalige weg-infrastructuur door bewoonde of anderszins kwetsbare gebieden.

Scenario 'Bonanza'
Inchecken en douanefaciliteiten bevinden zich op Schiphol. Een enkele shuttle (Hoge Snelheidslijn, magneettrein of Swiiss-metro-systeem) verbindt de regio met het eiland in de Noordzee. Op het westelijke deel van het voormalige luchthaventerrein wordt een grootse stedelijke concentratie van wonen en werken voorzien (niet alleen Schiphol-gebonden bedrijvigheid). In alle gemeenten die nu nog knellende banden voelen van het verbod op woningbouw in de geluidsbelaste zones komen mogelijkheden de lang gekoesterde bouwwensen in vervulling te laten gaan. Daarbij gaat het om de gemeenten Zaanstad, Beverwijk, Amsterdam-West en Aalsmeer. Deze bouw-ontwikkeling wordt versterkt door het uitwerken van nieuwe openbaar vervoersverbindingen. De nieuwe stad benut de Schipholring als auto-ontsluiting. De N205 wordt aangesloten op de Westrandweg.

Scenario 'Westwaarts'
Het eiland wordt gesitueerd binnen een exclusieve economische zone, maar buiten de territoriale wateren. Naast de luchthavenactiviteiten worden hier vermaak, toerisme, conferentie-oorden en specifieke vormen van dienstverlening gerealiseerd. Een deel van de kosten van aanleg van het eiland wordt zo terugverdiend op het eiland zelf. Een windmolenpark op zee maakt het eiland zelfvoorzienend. Een dubbele ontsluiting van het eiland zorgt ervoor dat de economie in een groter deel van de regio wordt beïnvloed. Zo is naast de shuttle vanaf Schiphol naar het eiland ook een treinverbinding via bijvoorbeeld Beverwijk denkbaar. Schiphol is dan weliswaar de belangrijkste, maar niet de enige toegang tot het eiland. inchecken kan op verschillende plaatsen in de regio. De douane bevindt zich dan ook op het eiland. Haarlemmermeer ontwikkelt zich tot een polderstad van allure met ruime buitenwijken en groenvoorzieningen. Daarmee kan Haarlemmermeer een serieuze concurrent worden van Almere.

Scenario 'Stofgoud'
Voorzien is in een complete luchthaven in zee. Schiphol blijft de belangrijkste ingang naar het eiland. Een dubbele shuttleverbinding verbindt het eiland met het vaste land. Passagiers kunnen zelf inchecken op punten buiten de file-gevoelige Randstad. Denkbare instappunten zijn Breda en Rotterdam op de HSL-Oost, Rotterdam op de HSL-Zuid en Utrecht en Arnhem-Velp op de HSL-Oost. Zuinig ruimtegebruik is met het oog op regionale duurzaamheid uitgangspunt voor de herinrichting van het Schipholterrein. Op het westelijk deel van het huidige luchthaventerrein ontstaat ruimte voor een beperkt aantal niet al te omvangrijke werk- en woonparken, welke aantrekkelijk zijn voor Europese hoofdkantoren van mondiaal opererende bedrijven Op het oostelijk deel van het huidige luchthaventerrein komen vrachtterminals.

Scenario 'Tijd=kapitaal'
Hierin is Schiphol weer onbetwist de hoofdingang van het systeem. In deze ontwikkelingsrichting wordt ingezet op het openhouden van het Schiphol-terrein. In plaats van woningbouw worden in de voormalige geluidszone uitgebreide groenvoorzieningen in combinatie met water aangelegd. Het eiland wordt ook als toeristische topattractie geëxploiteerd. Reizigers en werkers kunnen het eiland bereiken met Intercity-treinen. De verknoping met het Intercity-net staat borg voor een goede ontsluiting van de arbeidsmarkt van geheel West-Nederland voor de naar schatting 80.000 arbeidsplaatsen op het eiland.

Douane en check-in bevinden zich op het eiland.

Verdere procedure


22 oktober 1999 Tussentijdse rapport Kanskaarten in de Statencommissie Ruimtelijke Ordening.

2 november 1999 Gedeputeerde Staten bepalen definitieve uitgangspunten en keuzemogelijkheden in het rapport Kanskaarten op basis van het advies van de Statencommissie.

24 november 1999 Presentatie definitieve rapport Kanskaarten in de Statencommissie Ruimtelijke Ordening

30 november 1999 Gedeputeerde Staten biedt eindrapport Kanskaarten aan het Kabinet.
___________________________________

Inlichtingen:Frits Vermeijs, tel. (023) 514 33 25

Deel: ' Provinciaal onderzoek impact luchtvaart in Noordzee '
Lees ook