Provincie UtrechtPersbericht
21 maart 2000

PROVINCIAAL PALET 1999 BIEDT BURGERS BLIK IN PROVINCIALE KEUKEN

Met het verrassende en kleurrijke Provinciale Palet 1999 gaat de provincie zich ook richten op de burgers.
Daarmee zijn de burgers, na de gemeenteraadsleden, de tweede belangrijk doelgroep voor het provinciale jaarbeeld.
Het publieksgerichte jaarbeeld sluit prima aan bij het streven van het college om de provincie een duidelijker gezicht te geven. Voor wat betreft de gedeputeerden wordt letterlijk daad bij woord gevoegd, want alle gedeputeerde komen aan het woord in het Palet, vergezeld gaand van een fotoportret.

In het Palet wordt de lezer aan de hand van de vijf themas uit het beleidsprogramma van het nieuwe college meegevoerd door het jaar 1999. Te beginnen met de provinciale statenverkiezingen en het voorstellen van de nieuwe statenleden tot aan het vernieuwende zorgconcept in het ziekenhuis in Leidsche Rijn.

Geïnteresseerden kunnen gratis een exemplaar van het Provinciaal Palet aanvragen bij de afdeling Concerncommunicatie, telefoon: 030 2582111/2222.
(Voor informatie:mireille.van.kempen@provincie-utrecht.nl, 030 - 258 23 33)


Zoekwoorden:

Deel: ' Provinciaal palet 1999 blik in provinciale keuken '
Lees ook