Provincie Noord-Holland

Provinciaal verkiezingsdebat Zuid-Kennemerland en IJmond

Haarlem, 25 februari 2003 - Op 4 maart a.s. vindt in Haarlem het provinciale verkiezingsdebat plaats voor Zuid-Kennemerland en IJmond. Dit gebeurt in de aanloop naar de statenverkiezingen op 11 maart a.s. De bijeenkomst vindt plaats in het Stadscafé en begint om 19.30 uur. Aan de orde komen themas die in dit gebied spelen. De provincie organiseert dit debat samen met het Haarlems Dagblad.

Het programma voor de avond is als volgt:

19.30 uur Zaal Stadscafé open voor publiek

20.00 uur Opening door Mr. H.C.J.L. Borghouts, commissaris van de Koningin

20.10 uur Partijen op de zeepkist. 15 Politieke partijen geven een statement van 2 minuten.

20.40 uur Start lijsttrekkersdebat o.l.v. Hugo Schneider (hoofdredacteur Haarlems Dagblad en IJmuider Courant)

22.00 uur Einde lijsttrekkersdebat en politieke markt

Aan het lijsttrekkersdebat nemen de volgende partijen deel: VVD, PvdA, CDA, GroenLinks, D66 en SP. De aanwezigen in de zaal krijgen ruimschoots de gelegenheid om zélf met de politici in discussie te gaan. Na afloop van het debat is er een politieke markt. Hier geven alle 15 deelnemende partijen aan de statenverkiezingen in Noord-Holland acte de présence.

In de aanloop naar de statenverkiezingen organiseert de provincie een aantal regiogebonden verkiezingsdebatten. Met deze debatten wil het provinciebestuur de provinciale politiek dichter bij de inwoners van Noord-Holland brengen. Het volgende debat vindt plaats op 5 maart in Atlantis in Alkmaar. Meer informatie over de activiteiten rondom de statenverkiezingen is te vinden op www.noord-holland.nl.

De toegang voor de avond is vrij. Belangstellenden hoeven zich niet van te voren aan te melden. Het adres van het Stadscafé is: Zijlstraat 56 58, Haarlem.

Inlichtingen: Simone Nederend, tel. (023) 514 36 65 Simone Nederend 25-2-2003 10:41:00

Deel: ' Provinciaal verkiezingsdebat Zuid-Kennemerland en IJmond '
Lees ook