Provincie Limburg

Provinciale bijdrage aan transnationale Universteit Limburg (071)

Het College van Gedeputeerde Staten kent een bedrag van 5 miljoen toe aan de transnationale Universiteit Limburg (tUL).

Bij de toekenning besluit het College de volgende voorwaarde op te nemen: Gedeputeerde Staten zullen externe deskundigen een aanvullende rapportage laten opstellen over de economische impact van de tUL (en daarbinnen het domein van de life sciences) in de provincie Limburg. De toekenning gaat in na ontvangst van een positieve rapportage. De vraagstelling met betrekking tot de rapportage wordt door het College zo spoedig mogelijk gedefinieerd.
11-3-2003 15:54

Zoekwoorden:

Deel: ' Provinciale bijdrage aan transnationale Universteit Limburg '
Lees ook