Provincie Limburg

Provinciale bijdrage van 634.392,- voor cultuur in Maastricht

Forse impuls voor programma 'Culturele Hoofdstad Maastricht'

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met een provinciale bijdrage van 634.392,- voor het programma 'Culturele Hoofdstad Maastricht'. Dit programma maakt onderdeel uit van de bestuursovereenkomst Grote Stedenbeleid tussen de Provincie Limburg en de gemeente Maastricht. Het programma 'Culturele Hoofdstad Maastricht' is onder meer het resultaat van intensief overleg tussen Provincie en gemeente. Het programma concentreert zich op versterking van het productieklimaat en de culturele infrastructuur alsmede het bevorderen van cultuurtoerisme / evenementenbeleid. De Provincie onderschrijft deze uitgangspunten.

Het nu toegekende bedrag is bestemd voor drie specifieke onderdelen. Ten eerste is een bedrag toegekend van maximaal 453.780,- voor restauratie van de Lambertuskerk aan het Emmaplein met herhuisvesting van Opera Zuid. De gemeente Maastricht onderzoekt op dit moment voor welke doeleinden de Lambertuskerk mogelijk nog meer kan worden gebruikt.
Voor het programmaonderdeel 'Versterking culturele infrastructuur' is een bedrag toegekend van maximaal 135.774,-. Het geld is specifiek bestemd voor de kunstvakopleidingen met als doel meer afgestudeerden van deze opleidingen te behouden en zo kennis en jong talent in Limburg te verankeren. Cultuurtoerisme/evenementenbeleid, het derde onderdeel van het programma 'Culturele Hoofdstad Maastricht' kan rekenen op een bedrag van 45.378,-. Het bedrag is bestemd voor een vervolgonderzoek naar economische effecten van cultuurtoerisme en een bijdrage in de tweejaarlijkse prijs The Vincent Maastricht Art Award in samenwerking met het Bonnefanten. Tenslotte is geld uit dit derde onderdeel bestemd voor marketing en promotie van nieuwe culturele evenementen met een bovenlokale en provinciale/Euregionale uitstraling.
26-6-2002 10:52

Deel: ' Provinciale bijdrage van 634.392,- voor cultuur in Maastricht '
Lees ook