Provincie Utrecht


Persbericht
09 februari 1999

PROVINCIALE BIJDRAGEN VOOR AMATEURKUNST

Een Turkse volksdansvoorstelling "Fantasia", Zwelgfilmavonden met moderne audiovisuele amateurkunst en een theatervoorstelling van 50-plussers over het accepteren van ouderdom. Dat zijn enkele uiteenlopende voorbeelden van amateurkunstproducties die op stapel staan in de provincie Utrecht en mogen rekenen op een provinciale bijdrage van GS.
"Fantasia", een voorstelling van de volksdansgroep OZAN dat naar verwachting op 6 juni in premiëre gaat, is een experimentele kruisbestuiving tussen Turkse en Nederlandse dans, met de bedoeling om het publiek bewust te maken van de rijkdom van beide culturen. De provinciale bijdrage bedraagt 5000 gulden. Geheel anders van karakter zijn de Zwelgfilmavonden, die in 1999 door de Stichting Lazy Marie worden georganiseerd. Films en videoproducties die in het commerciële circuit weinig kans maken, worden gedurende deze avonden in Utrecht vertoond aan de hand van thema's als "De Ultieme Prikkel" en "Zinvol Geweld". Gedurende een geheel weekend kan het publiek exposities over deze themavoorstellingen bezoeken, of met de kunstenaars over hun werk discussiëren. GS volgen het advies van de provinciale commissie voor podiumkunst, die spreekt van een gedegen en enthousiaste opzet, en hebben besloten 5000 gulden bij te dragen aan de Utrechtse Zwelgfilmavonden. De jubileumvoorstelling "Cirque des Anciens", die in juni 1999 wordt uitgevoerd, krijgt bovendien een provinciale subsidie van 2000 gulden. Deze eigen productie van Podium 50+ laat met humor en ironie zien hoe vijftig-plussers omgaan met ouder worden. "Een gedurfde onderneming, die een provinciale stimuleringssubsidie waard is", meent de provinciale adviescommissie.

Met de door het college van GS toegekende subsidies, die bedoeld zijn om activiteiten van Utrechtse amateurkunstenaars te ondersteunen, is in totaal 40.000 gulden gemoeid. Jaarlijks is voor deze stimuleringsbijdrage 80.000 gulden beschikbaar. Overige subsidie-aanvragen die GS hebben gehonoreerd, zijn o.a. bestemd voor een uitvoering van het Ensemble NL, de provinciale voorronde van het "De Grote Prijs van Nederland" door U-Pop en de organisatie van Verteltheaterdagen in februari 1999.
(Voor informatie: Ron van Dopperen)
actueel@prvutr.nl 030 - 258 31 69/ 030 258 24 34/ 258 31 96)

Deel: ' Provinciale bijdragen Utrecht voor amateurkunst '
Lees ook