Provincie Utrecht

Persbericht
1001368800

Veel belangstelling bij Utrechtse gemeenten
Provinciale impuls vrijwilligerswerk slaat aan

Vrijwilligerswerk wordt in de Utrechtse samenleving steeds belangrijker. Het vinden en binden van vrijwilligers, bijvoorbeeld onder jongeren, is echter een lastige opgave. Het vraagt vooral om een actieve werving en training van vrijwilligers. Reden voor de provincie om Utrechtse gemeenten die aan de slag willen met een actieprogramma vrijwilligerswerk te ondersteunen met een financile impuls van 500.000 gulden. Uit de eerste reacties blijkt dat dit provinciale initiatief aanslaat.

Versterking van de sociale samenhang staat hoog op de provinciale agenda. Reden voor de provincie om méér werk te maken van het vrijwilligerswerk. Utrechtse gemeenten die aan de slag willen met vernieuwing van het vrijwilligersbeleid en samenwerking op gang willen brengen met locale vrijwilligersorganisaties, kunnen daarom een beroep bij de provincie doen op financiële steun. Sinds de provincie deze subsidiestroom in mei beschikbaar stelde, hebben veel Utrechtse gemeenten met belangstelling gereageerd. Het krediet wordt veelvuldig aangesproken. De provinciale bijdragen zijn bedoeld als aanvulling op gemeentelijke subsidies en bedragen per gemeente maximaal 50.000 gulden. Een greep uit de eerste projecten die nu met steun van de provincie worden gerealiseerd:

Baarn
Deze Utrechtse gemeente is dit jaar met hulp van het provinciale bureau Schakels begonnen met een beleid voor vrijwilligerswerk. Aan wervingsacties, gericht op het vinden van nieuwe vrijwilligers, blijkt veel behoefte. De provincie draagt daarom bij aan de organisatie van o.a. een vrijwilligersdag op 7 december en speciale cursus-sen. De provinciale bijdrage bedraagt ruim 43.000 gulden.

Houten
Deze gemeente wil een Vrijwilligerscentrale opzetten. Vanuit deze organisatie wordt onder meer gewerkt aan promotie van het vrijwilligerswerk en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. De provinciale bijdrage van 38.000 gulden is vooral voor activiteiten op deze terreinen bedoeld.

Bunschoten
In deze gemeente is een werkgroep Internationaal Jaar van Vrijwilligers actief. Dit samenwerkingsverband van de gemeente en diverse vrijwilligersorganisaties legt zich toe op PR-activiteiten als de organisatie van een vrijwilligersmarkt en een locale manifestatie en het verzorgen van publicaties. Provinciale bijdrage bedraagt ruim 26.000 gulden.

Amersfoort
Ook in deze Utrechtse gemeente is ter gelegenheid van het internationale jaar van de vrijwilligers onlangs een samenwerkingsverband opgezet. Een belangrijke activiteit is het vinden van nieuwe vrijwilligers onder Amersfoortse scholieren. Deze actie - Matchpoint Maatschappelijk Ondernemen - verloopt voorspoedig. Als steun in de rug aan de gemeente willen GS 50.000 gulden beschikbaar stellen.

De Bilt
De Bilt wil aandacht vragen voor het vrijwilligerswerk langs een aantal wegen. Zo bereidt de gemeente een vrijwilligerskrant voor, worden er snuffelstages georganiseerd bij vrijwilligersclubs en komen er tijdens een themadag workshops voor bestuursleden van de vrijwilligersorganisaties. Provinciale bijdrage voor deze activiteiten is 10.000 gulden.

Breukelen
Ook in deze Utrechtse gemeente zijn nieuwe en vooral relatief jonge vrijwilligers meer dan welkom, zo bleek tijdens twee welzijnsconferenties die dit jaar door Breukelen werden georganiseerd. Tijdens een feestelijke dag van de vrijwilligers en door middel van de uitgave van een krant wordt hiervoor nu aandacht gevraagd. Provinciale subsidie voor deze PR-acties bedragen 7500 gulden.

In totaal is met deze eerste reeks provinciale subsidies ruim 175.000 gulden gemoeid. Projectvoorstellen van gemeenten blijven welkom tot november 2002.

Bovenstaande voorstellen komen voor advisering aan de orde in de statencommissie Zorg en Welzijn van 1 oktober a.s.

Voor meer informatie over dit bericht kunt u zich wenden tot Ron van Dopperen, 030 - 258 3196 of per e-mail:
Ron.van.dopperen@provincie-utrecht.nl .

Zoekwoorden:

Deel: ' Provinciale impuls vrijwilligerswerk Utrecht slaat aan '
Lees ook